V dubnu 1961 přednesl tehdejší americký prezident John F. Kennedy projev v New Yorku před asociací vydavatelů novin, v němž varoval před řadou i dnes aktuálních hrozeb. Běžně se o něm nedočtete, politici se o něm nezmiňují (často ho, při vší úctě, nejspíš ani neznají). Přikládám několik znepokojivých citací amerického prezidenta a odkaz na celý projev.

Úryve z níže uvedeného projevu JFK:

„Celosvětově čelíme masivnímu a nemilosrdnému spiknutí, které pro rozšíření sféry svého vlivu spoléhá především na tajné prostředky: na infiltraci místo invaze, převraty místo voleb, zastrašování místo svobodné volby, na partyzány v noci namísto armád ve dne. Je to systém, který rekrutoval velké množství materiálních a lidských zdrojů pro vytvoření dobře propojené a vysoce efektivní mašinérie, která spojuje vojenské, diplomatické, zpravodajské, ekonomické, vědecké a politické operace… Přípravy jsou utajeny, nejsou publikovány. Chyby jsou ututlány, neobjevují se v novinových titulcích. Odpůrci jsou umlčeni, nikoliv chváleni. Výdaje nejsou zpochybňovány, dohady nejsou otiskovány, žádné tajemství není odhalováno…“