Stát rozhodne, kolik lásky dítě dostává, a za maření budou rodiče posláni do vězení. Nemilovat dítě v míře, jaká je uzákoněná jako nová norma stanovená Britským státem, povede pro rodiče k rozsudkům vězení, uvádí The Telegraph. Podle nového „Zákona Popelky“ odpírání lásky a náklonnosti dětem bude teď považováno za zločin podobný fyzickému a sexuálnímu zneužívání. Rodičům usvědčeným podle tohoto zákona hrozí deset let vězení.


Zákon umožní intervenci policie a vlády, pokud určí, že rodiče záměrně dítě ignorují a neprojevují mu tu míru lásky, jakou stát určil, a tak poškozují emociální rozvoj dítěte.

[quote align="left" color="#999999"]

To, jaká je přijatelná míra lásky a citů, rozhodne britská vláda. Foto: Dorothea Lange, the United States Library of Congress[/quote]

Britská vláda rovněž určí, co je pro děti odpovídající trest. Rodiče porušující normy budou stíháni.

„V našem trestním zákoníku se nikdy neodrážel plný rozsah emociálního utrpení, jaké zažívají děti, se kterými jejich rodiče nebo pečovatelé špatně zachází. Smutnou pravdou je, že až dosud to Zlým macechám procházelo,“ řekl Robert Buckland, konzervativní poslanec, na vedlejšák soudce a aktivista za státní intervence do péče o děti.

„Emociální zanedbávání se musí postavit mimo zákon, termín „svévolné“ by měl být odstraněn a trestní zákon by měl být uveden do souladu s občanským zákoníkem,“ řekl.

„Vláda věří, že ochrana dětí před poškozováním je základní věc a že krutost k dětem je odporný zločin, který by měl být trestán,“ řekl mluvčí ministerstva spravedlnosti, uvádí Telegraph.

„Každé dítě by mělo mít možnost vyrůst v bezpečném prostředí. A my uvažujeme o způsobech, jak tohle podpořit zákonem.“

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: prisonplanet.com