Téměř nikdo se nezabýval materiálem nezávislého vyšetřovatele Christofa Lehmanna, který naznačil, že za katastrofou Boeingu nad Donbasem mohou stát Spojené státy. (Foto: Bou)

V publikaci Journal-neo.org upozornil na nové podrobnosti případu MH17 a naznačil možnou stopu vedoucí ke Spojeným státům. A také se zdá, že se Američané snaží zakrýt stopy, které jsou uvedeny v publikaci.

Materiál se poprvé objevil na webových stránkách Journal-neo.org 10. září. Obsahuje údaje o tom, co se v Donbasu v roce 2014 skutečně stalo, a naznačuje možné zapojení Spojených států do zničení Boeingu.

Autor vyšetřování pádu civilního letadla Christof Lehmann v něm zdůraznil, že přestože několik zemí pod dohledem desítek odborníků vede vyšetřování, v tomto případě stále není jasno. Například není jasné proč musel malajský Boeing změnit jižnější trasu letu na severnější, nad konfliktní zónu. Navíc ukrajinští letečtí dispečeři nařídili snížit letovou hladinu o 3 tisíce stop. Až dosud se objevily pouze neověřitelné důkazy o tom, že raketa byla údajně vypálena ruskou armádou, ačkoli všechna fakta naznačují její původ z Ukrajiny. Vyšetřovateli bylo rovněž podezřelé, že Spojené státy ihned po zřícení letadla tvrdily, že ho sestřelili Rusové, ale nepředložily nic, čím by to podpořily – např. satelitní snímky.

Lehmann rovněž upozornil na skutečnost, že nizozemská bezpečnostní rada provádějící vyšetřování se zabývá bezpečnostními otázkami ve věcech vojenských, protože je jednou ze struktur NATO.

Lehmann se obrátil na ICAO (Mezinárodní organizaci pro civilní letectví) s dotazem, proč bylo vyšetřování katastrofy MH17 převedeno na nizozemskou polovojenskou organizaci, a nikoli na malajské orgány. Nikdo mu však na tuto otázku nemohl odpovědět. Stejnou neochotu mu odpovědět  projevily orgány Ukrajiny, Nizozemí i Spojených států. Samotnému Lehmanovi pak sdělil odborník v civislním letectví, pod podmínkou anonymity, že je krajně neobvyklé, aby se sestavil vyšetřovací tým zemí, které mohly být obviněny ze zločinu a hned na začátku se dohodl, že závěrečná zpráva týmu může být vetována a některé její části utajeny.

A nakonec to nejděsivější. Podle Lehmanna totiž vypadal pád Boeingu nad Ukrajinou jako ztělesnění plánu „Northwoods“, který v roce 1962 představil americký náčelník štábu L. L. Lemnitzer ministrovi obrany. Podstatou plánu bylo, že americké zpravodajské služby měly zlikvidovat civilní letadlo nad Spojenými státy, obvinit Kubánce z tragédie a získat záminku pro vojenskou invazi na Kubu.

Je možné, že Spojené státy provedly na Ukrajině dlouho zapomenutý plán, jak vznáší podezření Lehmann? Koneckonců, právě po katastrofě v Boeingu začaly Spojené státy mluvit o protiruských sankcích, a definitivně zastavily jakékoli kontakty s Ruskem. Ale samozřejmě se jedná o spekulaci (kterých je hned několik, přičemž zejména ta, že letadlo sestřelila ruská armáda či opolčenci mezi ně patří a je vykládána jako pravda), k níž chybí hodnověrné důkazy.

„Široká veřejnost musí znát pravdu, bez ohledu na její geopolitické důsledky. Memorandum Northwoods dokazuje za stínem pochybnosti, že vojenští náčelníci členských států NATO jsou schopni uvažovat o sestřelení proudových letadel, aby vytvořili záminku pro válku. Z tragédie MH17 „vyteká“ Northwoods a nepříjemný zápach cynické masové vraždy,“ dodal Christof Lehmann.  

Zdroj:  journal-neo.org, pz.cz