Bidenova administrativa se připravuje na to, že se válka na Ukrajině změní v konflikt zmrazený na roky nebo možná i desetiletí, podobně jako je tomu na Korejském poloostrově, uvedl ve čtvrtek server POLITICO. (Foto: Shutterstock)

Američtí představitelé o této možnosti diskutují, včetně možných variant, kde by se dala vytyčit hranice zmrazeného konfliktu, kterou by obě strany souhlasily nepřekročit. Zpráva uvádí, že myšlenka zmrazení bojů by mohla být „politicky přijatelným dlouhodobým výsledkem“.

Administrativa tuto možnost zvažuje, protože neočekává, že by Ukrajina při své dlouho očekávané protiofenzívě získala zpět mnoho území. Podle serveru POLITICO USA očekávají, že útok „nezasadí Rusku smrtelný úder“.

Jeden z amerických představitelů uvedl, že administrativa se připravuje na dlouhodobou podporu Ukrajiny, ať už bude konflikt zmrazen, nebo ne. „Plánujeme dlouhodobě, ať už to vypadá jako zamrzlé, nebo rozmrzlé,“ řekl úředník pro POLITICO.

Tato dlouhodobá podpora by zahrnovala pokračování vyzbrojování Ukrajiny a snahu o větší interoperabilitu armády země s NATO. Někteří členové NATO usilují o zvýšení statusu Ukrajiny v rámci aliance. USA a členové NATO v západní Evropě se zdráhají dát Kyjevu konkrétní cestu ke členství, ale v budoucnu se očekávají určité nové záruky.

Podle serveru POLITICO by nové záruky pro Ukrajinu mohly sahat od „dohody o vzájemné obraně podle článku 5 ve stylu NATO až po dohody s Ukrajinou o dodávkách zbraní ve stylu Izraele jako odstrašujícího prostředku proti Rusku“.

Američtí představitelé uvedli, že NATO minimálně zajistí, aby ukrajinské zbraně byly kompatibilní s aliancí, a bude provádět společný výcvik s ukrajinskými jednotkami.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních motivů Ruska pro invazi na Ukrajinu bylo její sblížení s NATO a jeho hlavním požadavkem během krátkodobých jednání v prvních dnech války byla ukrajinská neutralita, zmrazený konflikt, který by zahrnoval pokračování vyzbrojování Kyjeva ze strany NATO, by pro Moskvu pravděpodobně nebyl přijatelný. Ruští představitelé sice vyjádřili otevřenost k jednání, ale Kreml se domnívá, že cílů Ruska lze dosáhnout pouze vojenskými prostředky.

Pokud by byl konflikt zmrazen podle současné bojové linie, Ukrajina by ztratila podstatně více území, než kdyby s Moskvou vyjednala dohodu krátce po invazi. Od mírových rozhovorů však USA a jejich spojenci odrazovali a Bidenova administrativa stále nejeví zájem o prosazení trvalého diplomatického řešení.

Zdroj: antiwar.com