Taliban vyzývá Ukrajinu a Rusko, aby pozastavily vojenské akce a vyřešily konflikt prostřednictvím dialogu. (Foto: Flickr)

Islámský emirát Afghánistánu pozorně sleduje situaci na Ukrajině a vyjadřuje znepokojení nad reálnou množství civilních obětí.

Islámský emirát vyzývá obě strany ke zdrženlivosti. Všechny strany musí upustit od přijímání pozice, které by mohly zesílit násilí.

Islámský emirát Afghánistánu v souladu se svou zahraniční politikou neutrality vyzývá obě strany konfliktu řešit krizi prostřednictvím dialogu a mírových prostředků.

Islámský emirát také vyzývá strany konfliktu, aby věnovaly pozornost ochraně životů afghánských studentů a migrantů na Ukrajině.

taliban výzva