Evropská unie plánuje zřídit fond s názvem Ukraine Facility, v jehož rámci by byla pro Ukrajinu otevřena nová úvěrová linka ve výši 50 miliard eur na období 2024-2027, ale rostou obavy z korupce. (Foto: Flickr)

Komisař EU pro rozpočet Johannes Hahn.

Nástroj by Ukrajině poskytoval pomoc ve třech pilířích. První pilíř by Ukrajině poskytoval finanční pomoc, druhý by podporoval a financoval investice a v rámci třetího pilíře by Brusel pomáhal Ukrajině plánovat reformy potřebné pro vstup do Evropské unie. Specifickým rysem nástroje pro Ukrajinu je, že zmrazená ruská aktiva by byla zabavena a začleněna do modelu pomoci.

Podpora Ukrajiny však zůstává v Bruselu rozdělujícím tématem. Ačkoli EU chce i nadále poskytovat pomoc zemi, která je ve válce, je nesporné, že Ukrajina se vyznačuje nebývale vysokou mírou korupce a „právní stát“ zdaleka neodpovídá standardům EU ani před vypuknutím války, natož během ní. Tato skutečnost vyšla najevo během pondělního plenárního zasedání ve Štrasburku, kde se projednával nástroj pro Ukrajinu.

Poslanci Evropského parlamentu Michael Gahler a Eider Gardiazabal Rubial, předkladatelé zprávy, uvedli, že úvěrová linka ve výši 50 miliard eur je významným závazkem Evropské unie. Tvrdili, že Ukrajina musí zlepšit míru korupce, nezávislost soudnictví, boj proti oligarchům a boj proti organizovanému zločinu, ale toto úsilí může být úspěšné, pokud bude doplněno soukromým sektorem.

Kvůli situaci v oblasti korupce vyjádřilo několik poslanců také obavy, zda finanční prostředky EU půjdou tam, kam mají. Roman Haider z rakouské Svobodné strany Rakouska (FPÖ) si postěžoval, že zatímco sankce nefungují a evropská ekonomika selhala, stojí za zvážení, zda stojí za to investovat dalších 50 miliard eur do Ukrajiny, země, která je zkorumpovaná na všech úrovních.

V závěru bodu programu vystoupil jménem komise Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a administrativní záležitosti Evropské komise, který kritickým hlasům připomněl, že „my Evropané musíme Ukrajinu jednoznačně podpořit“.

Politik také uvedl, že dosud bylo Ukrajině poskytnuto 80 miliard eur pomoci v různých formách, včetně vojenské pomoci, a že EU bude Ukrajinu podporovat, dokud to bude potřebovat.

Zdroj: rmx.news