Už několik měsíců vidíme jak probíhá testování na koronavirus. PCR test, nebo tyčinka hluboko do nosu. Proč tak hluboko do nosu, pokud je vir tak infekční? (Foto: Youtube)

Roušky, dezinfekce, plexiskla, social distancing, atd. To opravdu nestačí odebrat sliny? Nebo udělat stěr z rukou? Nebo zakašlat na gázu nebo tyčinku? Úplně ponechávám stranou fakt, že samotná testovací tyčinka může být kontaminovaná, může na sobě nést nano technologii, a kdo ví co ještě.

Zjistil jsem následující: My lidé máme hematoencefalickou bariéru, a to je existující fyziologická bariéra mezi krevním oběhem a centrálním nervovým systémem (CNS), která slouží k udržení těch správných podmínek prostředí (homeostázy) v mozku a k jejich oddělení od krve.

  • Krevní mozková bariéra ( ZDE)
  • V mozku a míše je krevní mozková bariéra (BBB) tvořena mozkovými endoteliálními buňkami, které mají vysoce specializované strukturální a funkční vlastnosti / Kapitola 6 Překážky CNS / Mozkové endoteliální buňky / Krevní mozková bariéra ( ZDE)
  • Model mikrofluidické hematoencefalické bariéry poskytuje bariéru podobnou in vivo … – Wiley Online Library ( ZDE)
  • Ochranné vlastnosti hematoencefalické bariéry (BBB) jsou dány složitou architekturou jejího endotelu spojenou s mnoha specifickými transportními systémy exprimovanými na povrchu endoteliálních buněk (EC) v mozkové vaskulatuře. ( ZDE)

Vkládání hůlky hluboko do nosohltanu zřejmě způsobuje poškození hematoencefalické bariéry (BBB). To je také důvod, proč zachycené testování na kolujících videích bolí. Tato fyziologická bariéra je součástí buněčné vrstvy, která stejně tak jako hranice, chrání mozek před toxiny a neurotoxiny, před těžkými kovy, bakteriemi, pesticidy a dalšími toxiny, které nepatří do lidského mozku. Když je tato bariéra poškozena, umožňuje jim přímý vstup do mozku, a to pro jakoukoli potencionální infekci.

To umožňuje bakteriím, virům a dalším toxinům vniknout do mozku, a infikovat mozkovou tkáň, což může vést následně k zánětu mozku, a bezpočtu dalších příznaků. Navíc na stěně nosní dutiny je také náš čichový epitel, tzv. specializovaná epiteliální tkáň, která nám umožňuje cítit. Je to obranný systém, který nás upozorňuje na jakékoli „divné/jiné“ látky, které byste mohli cítit ve vzduchu.

Tam, ale defacto probíhá stěr. A pak také nosíme masky! Masky, které jsou po delším nošením kontaminovány všemožnými bakteriemi, ve velmi krátkém časovém období, takže ty pak mohou snadno proniknout přes naši poraněnou BBB bariéru přímo do mozku mnohem snadněji. I když samotný test nemusí být kontaminován, postačuje, aby stěrový tampón na tyčce tuto fyziologickou bariéru poškodil, což jí činí citlivější.

Můžete si vyvodit více závěrů sami! Toto je pouze osobní názor neodborníka, vycházející na základě výše uvedených studií, a může být doplněn nebo vyvrácen odborníkem, či Vaším dalším vlastním výzkumem. Vláda by na toto téma měla poskytnout detailní vysvětlení odborníků, včetně komentovaných video-vizualizací. Rozhodně nedoporučuji podstupovat tento stěr, bez důkladné diskuze s odborníkem, a s hodnověrnými informacemi ohledně rizik. Navíc na internetu jsem viděl ještě jedno video od španělského doktora, který upozorňoval na dva naprosto fatálně rozdílné směry úhlu zásunu stěrové tyčinky.