Přestože hlavy států tvrdí opak, začaly země v celé Evropě zavádět očkovací pasy. (Foto: Twitter)

V rámci těchto opatření musí občané před vstupem do barů, restaurací nebo na společenské akce předložit doklad o očkování, obvykle na chytrém telefonu.

Tento útok na svobodu cestování a společenského života samozřejmě vyvolal masivní odpor těch, kteří se nechtějí podřídit tyranii.

Ve Švýcarsku se od 13. září stalo osvědčení Covid-19 povinným pro všechny osoby starší 16 let, včetně turistů, kteří chtějí vstoupit do vnitřních prostor restaurací, kulturních a zábavních zařízení a na několik dalších akcí.

„Na základě celkové situace se Spolková rada rozhodla rozšířit povinnost vydávat osvědčení pro osoby starší 16 let. Důvodem je zabránit přetížení nemocnic. Bude trvat dva až tři týdny, než se toto opatření projeví na situaci v nemocnicích,“ uvádí se v prohlášení Švýcarské spolkové rady.

Těm, kteří odmítnou dodržovat nová pravidla pro vydávání očkovacích pasů, hrozí policejní zásah, pokuty a dokonce i zabavení podniku.

„Provozovny a organizátoři akcí, kteří nedodrží požadavek na osvědčení, mohou být pokutováni nebo dokonce zavřeni. Za kontrolu dodržování předpisů jsou odpovědné kantony (švýcarské spolkové země),“ uvedla Rada.

Video, které nahrál francouzský politický aktivista Anonyme Citoyen neboli Anonymní občan, ukazuje švýcarské občany, jak si na ulicích instalují vlastní stoly, židle a deky – postavené před bary a restauracemi, které pro vstup vyžadují očkovací pas.

„Stejně jako ve Francii, i ve Winterthuru si Švýcaři před bary a restauracemi zřizují bezplatné terasy, zatímco ve Švýcarsku tento týden vstoupil v platnost zdravotní pas,“ píše Anonyme Citoyen a popisuje tuto scénu.

Právě takový odpor je nezbytný k zastavení rychlého úpadku světa do tyranie. Pokud se tomu nepostavíme a neodmítneme se podřídit, jako se to děje ve Francii, Švýcarsku a na domácí půdě v USA, buďte si jisti, že tento úpadek – který již nyní probíhá neuvěřitelnou rychlostí – bude probíhat ještě rychleji, a než se nadějeme, nezbude nám žádné právo, které bychom si mohli vzít.

Matt Agorist