Stát Texas žaluje kvůli volbám Georgii, Michigan, Pensylvánii a Winsconsin u Nejvyššího soudu. (Foto: Pikist)

Texas tvrdí, že tyto státy porušily Ústavu, protože provedly změny v pravidlech a postupech hlasování prostřednictvím soudů nebo prostřednictvím výkonných opatření, nikoli však prostřednictvím státních zákonodárných sborů.

Dále tvrdí, že v jednotlivých státech existovaly rozdíly v pravidlech hlasování a postupech v různých krajích, což bylo v rozporu s ustanovením Ústavy o rovné ochraně.

Texas žádá Nejvyšší soud, aby nařídil těmto státům anulovat volby a umožnit svým zákonodárcům jmenovat volitele, kteří budou volit 14. 12. nového prezidenta USA.

Právní analytik později zjistil, že Nejvyšší soud v podobném případu již rozhodl v roce 1997, kdy nařídil, že všechny volební hlasy, které byly doručeny na volebních lístcích po volebním dni (tedy po půlnoci), musí být anulovány.

Aktualizace: K žalobě Texasu proti Georgii, Michiganu,Pennsylvánii a Wisconsinu se přidalo dalších 8 států: Louisiana, Arkansas, Alabama, Florida, Kentucky, Mississippi, Jižní Karolína a Jižní Dakota.

Nejvyšší soud již v této věci přislíbil slyšení.

Zdroj:  zv.org