V jídelnách a kantýnách společností Bayer, Eon nebo Alltours se budou muset očkované a neočkované osoby v budoucnu stravovat odděleně. (Foto: Shutterstock)

Společnosti Bayer, Eon a Alltours chtějí očkovaným a zotavujícím se zaměstnancům nabídnout vlastní jídelny nebo kantýny. Informuje o tom düsseldorfský list „Rheinische Post“.

V těchto speciálních prostorách by zaměstnanci mohli sedět zcela neformálně, zatímco ti, kteří se nenechají očkovat nebo neposkytnou informace o svém očkovacím statusu, by museli při jídle dodržovat pravidla odstupu, masky nebo přepážky. Podle vlastních informací zkoumá srovnatelnou úpravu pojišťovací skupina Ergo.

Společnost Bayer hovoří o několika pilotních projektech, které se v současné době rozbíhají a které se týkají pouze jídelen pro očkované a vyléčené osoby.

Stejně jako u ostatních společností se zdůrazňuje, že neočkované osoby budou mít i nadále přístup do jídelen.

Podle zprávy společnosti Bayer bude vše naplánováno „v úzké spolupráci“ se zaměstnaneckými radami.

Společnost Bayer oznámila, že zaměstnanci budou z vlastní iniciativy vytvářet pracovní skupiny bez neočkovaných osob:

„Samoorganizované skupiny (například ve vícečlenných nebo otevřených kancelářích, v laboratořích nebo dílčích oblastech výroby) mohou pracovat společně nebo pořádat pracovní schůzky v rámci prezenčních setkání při dobrovolném uplatňování pravidla 2G (očkovaní nebo uzdravení) bez vzdálenosti a masky,“ shrnul deník prohlášení skupiny.

Zdroj: n-tv.de