Zatímco technologie 5G postupuje, s obrovským rostoucím trhem se mnoho lidí obává, že se jedná o vysokofrekvenční mikrovlnné záření nepříznivě ovlivňující lidi, zvířata a přírodu. (Foto: EFTM)

Jeden z těch, kteří se aktivně podílejí na varování o nebezpečnosti vlivu mikrovlnné technologie, je britský expert Barrie Trower, bývalý specialista armádního Královského námořnictva pro vývoj mikrovlnných zbraní.