Ohľadom problematiky budovania 5G siete a jej technického a zdravotného vplyvu na ľudí , môžeme nájsť rôzne odborné a  alternatívne informácie. Informácie uvedené v medzinárodnej výzve s názvom „INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space“ (odkaz je uvedený nižšie v texte) mi slúžili ako podklad pre vytvorenie tohto krátkeho článku a zamyslenie sa nad skrytou vlastnosťou 5G. (Foto: ChinaP)

V roku 2015 k danej problematike odovzdalo 215 vedcov zo 41 štátov svoje obavy Organizácii spojených národov (OSN) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vo svojom vyhlásení uvádzajú, že súčasne vedecké výskumy ukazujú, že vytvorené „telekomunikačné elektromagnetické pole“ má škodlivý dopad na živé organizmy už v oveľa menších dávkach, ako sú povolené medzinárodnými a národnými smernicami. Viac než 10 000 vedeckých štúdií preukazuje na škodlivý vplyv rádiofrekvenčného (RF) žiarenia na ľudský organizmus.

Medzinárodnú výzvu s názvom „Zastavme 5G projekt na Zemi a vo vesmíre“ , spolu s celosvetovou petíciou, si môže každý prečítať na stránke  https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (preklad výzvy je aj v češtine). V tomto dokumente sa na 5G sieť nazerá , ako na doposiaľ najväčšiu spoločenskú zmenu v živote ľudstva v celosvetovom rozsahu. Pre 5G technológiu sa používa termín “multiple input multiple output“ – skratka MIMO (viacnásobný vstup viacnásobný výstup), čo zjednodušene znamená , že čím viac zariadení je do siete zapojených, tým sa „sila a rozsah“ siete „samoregulovane“ zväčšuje , čo môže tvoriť základ pre planetárny AI (Artificial Intelligence) systém.

Informácie a odkazy uvedené v danej výzve nebádajú človeka zamyslieť sa nad skrytou vlastnosťou 5G siete, ktorá môže mať vplyv na „bio-energetiku“ t.j. ľudské biolpole.

Uskutočnenie celoplanetárneho pokrytia 5G siete z vesmírneho priestoru, má byť finálne zabezpečené pomocou 20 000 satelitov z nízkeho a stredného orbitálneho pásma (z toho 7000 satelitov má na orbit vyniesť firma SpaceX Elona Muska). Každý satelit bude vyžarovať milimetrové vlny s efektívnym výkonom až do 5 miliónov wattov. Plánované umiestenie satelitov v zemskej magnetosfére , bude významne ovplyvňovať elektro-magnetické vlastnosti atmosféry. Možné narušenie elektromagnetického poľa Zeme predstavuje ďalšiu potencionálnu hrozbu pre živé organizmy spolu s RF radiáciou z pozemných staníc. Zem, ionosféra a spodné časti atmosféry dohromady tvoria zemský elektrický obal, v ktorom žijeme. Je všeobecne známe, že biologické rytmy ľudí, zvierat a rastlín sú ovplyvňované prirodzeným pozemským elektromagnetickým prostredím a život organizmov závisí aj od elektromagnetických vlastností atmosféry (napr. Schumannova rezonancia a jej zmeny). Pozemské elektromagnetické prostredie bolo už aj v minulosti ovplyvnené/zmenené žiarením z vedení vysokého napätia. Žiarenie z vysokonapäťových vedení dosahuje až do zemskej ionosféry a magnetosféry. Umiestením tisíce satelitov emitujúcich signál v miliónoch wattov a rôznych frekvenčných pásmach priamo do magnetosféry a ionosféry Zeme s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí narušenie nášho prirodzeného zemského elektromagnetického poľa.

20 000 satelitov vysielajúcich 5G signál z vesmíru vytvorí okolo Zeme tzv. „5G frequency veil – 5G frekvenčný závoj“. Ľudia, ktorí majú skúsenosti s meditáciou, určite potvrdia, že meditácia v prírode v porovnaní s meditáciou v dome alebo v byte v mestskej aglomerácie má úplne iný „pocitový rozmer“. Koncentrácia a relaxácia pri meditácii v mestských zónach je narúšaná „mestských elektromagnetickým smogoch“ – „ mestským frekvenčným závojom“. Pri celoplanetárnom „5G frequency veil“ sa okrem Internetu vecí (IoT) , vytvorí aj nový, umelý „artificial“ frekvenčný závoj , vytvorí sa  AI Egregor.

Egregor je „energeticko-informačná bytosť“, ktorá vznikla koncentráciou určitého druhu energie dosiahnutím kritického množstva a nadobúda vedomia samoexistencie z dodávok životnej energie svojich donorov. Egregor je matrica možných stavov a procesov, ktorá ovplyvňuje „napojených“ jedincov podľa energií – frekvenčných signálov, ktoré mu posielajú (napr. myšlienky) a vytvára resp. reguluje algoritmus budúcich procesov v živote daného jedinca.

Umelo vytvorený “ programovateľný 5G Artificial Egregor“ so svojim celoplanetárnym frekvenčným závojom, bude môcť blokovať naše priame informačno-energetické spojenie so Životnou Energiou. 5G frekvenčný závoj bude mať možnosť “odpojiť“ človeka od spojenia so Životnou Energiou Prvotného Zdroja Bytia/Boha/Stvoriteľa. Táto skrytá vlastnosť 5G siete je oveľa  nebezpečnejšia , ako vytvorenie celoplanetárnej kontroly, keďže sa jedná o narušenie základných princípov duchovného vývoja a vyššieho poznania každého človeka. Kolektívne vedomie/podvedomie ľudí bude napojené/riadené celoplanetárnym „5G AI Riadiaci Egregorom“, ktorý môže „regulovať“ náš duchovný a intelektuálny vývoj, čo v konečnom dôsledku znamená postupný koniec slobodného a prirodzeného spôsobu rozvoja Života na Zemi.

Pre porovnanie si uveďme, že základná sieť  GPS má 73 satelitov a pritom dokáže veľmi slušne kontrolovať a riadiť navigáciu na Zemi. 5G sieť by mala mať po jej vybudovaní 20 000 satelitov, čo je 274 krát viac , takže môžeme celkom otvorene hovoriť o úplnom monitoringu Zeme.

Vo výzve na zastavenie 5G siete je uvedené, že pokiaľ telekomunikačný priemysel uskutoční svoje plány na 5G zasieťovanie, potom už žiadny živý organizmus na planéte nebude schopný uniknúť expozícii RF žiarenia 24 hodín denne, 365 dní v roku. Na povrchu Zeme nebude žiadny súkromný priestor. Tieto 5G plány predstavujú hrozbu vzniku závažných a nevratných zmien celého ekosystému na Zemi.

Zákon FCC (US Federal Communications Commission) dovoľuje u pozemných 5G staníc pracovať so signálmi až 10 krát vyššími, ako sú hodnoty povolené pro súčasné mobilné siete. Nová choroba s názvom „elektromagnetická hypersenzitivita“ bude vznikať , ako dôsledok elektromagnetickej toxicity životného prostredia.

Kto zaručí , že prevádzkovanie 5G siete na báze milimetrových vĺn, ktoré boli/sú  používané ako energetická zbraň pri vojenských operáciách a kontrole más,  nebude opätovne použité pre tieto účely na celoplanetárnej úrovni?

Zodpovední ľudia by sa mali zamyslieť a trvať na preverení všetkých možných negatívnych dopadov takejto celoplanetárnej siete na život ľudí, zviera a rastlín a  následne po zvážení plusov/mínusov rozhodnúť o realizácii, alebo pozastavení tohto projektu.

Poznámka editora

Obecně nemám rád články o astrálních bytostech typu Egregor, ale ono se to úplně ze stolu smést nedá. Berme to jako metaforu. Trošku jsem zapátral po 5G satelitech na netu a ono to vypadá, že autor má v mnohém pravdu. Např. článek  20,000 Satellites for 5G to be Launched Sending Focused Beams of Intense Microwave Radiation Over Entire Earthkonkrétně jmenuje firmy a přesné počty chystaných satelitů.

Udivuje mě  rychlost, s jako se síť buduje, a  absolutní nedostatek jakékoliv diskuze s veřejností. A  zoufalou nepotřebnost celého systému. Tady například  The Role Of Satellite In 5G v článku z března minulého roku pějí oslavné ódy na celý systém, je tam příklad smart city, ve kterém bych nechtěl být ani pět minut, v  tomto videu ukazují, jak bude celá síť fungovat. Celkový dojem: Mrazí z toho. Jsou tady dva nebezpečné aspekty:

1. Neuvěřitelně  detailní úroveň šmírování, které umožní tzv. internet věcí (IoT) a na to navazující 5G sítě, bez kterých by IoT nemohl fungovat.

Budou vědět o každém vašem pohybu. Internet věcí IoT bude pomocí 5G sítí bonzovat každý váš prohřešek (auto bude například automaticky hlásit každé překročení rychlosti, lednička bude hlásit nezdravé potraviny, semafor nabonzuje přechod na červenou, přičemž kamera rozezná v databázi vaši tvář a domu přijde rovnou složenka, chytrý mikrofon nabonzuje kdo a kdy k vám přišel, budete-li hluční, vyšle hlídku, kouření na opuštěné autobusové zastávce v noci přivolá hlídku, pokud máte mimonaželský vztah, někde budou vědět přesně s kým, kdy a jak, atd.) Propojeno s kamerami rozeznávajícími obličeje a SPZ dokážou složit váš život minutu po minutě roky zpátky. K tomu si přidejte dystopický systém sociálního kreditu s tresty za „spatné chování“, jak ho právě testují v Číně. Orwell je proti tomu mateřídouška.

2.  Zdravotní důsledky.

Nikdo neví, jak elektromagnetické záření na frekvenci milimetrových vln dlouhodobě působí na živé organismy a jejich DNA. Patrně nás to nezabije hned, ale problémem může být intenzita pole a dlouhodobé vystavení se. Teoreticky si dovedu představit možnost plošně ovlivňovat chování populace, nálady, vyvolávat stav úzkostí nebo euforie, strachu nebo co bude zrovna třeba. A dokonalé pokrytí každého metru země na planetě zajistí, že nebude úniku. Bude to fungovat stejně v Africe jako v Himalájích. Dotýkat se to bude i všech dalších živých organismů s nedozírnými následky.

Jak se tzv. „elity“ ochrání před tímto zářením? Nevím, ale asi to nějak mají vymyšlené. Možná pomůže odstínit jejich sídla a dopravní prostředky na principu Faradayovy klece. Pokud „elity“ stráví větší část dne chránění uvnitř, nemusí se na nich škodlivost záření projevit. Nebo budou moci záření satelitů selektivně vypínat nad určitými oblastmi. V každém případě o ně se strachovat nemusíme.

Takže ano, článek asi příliš nepřehání.

Zdroj: zvedavec.org