Šéf Mezinárodní organizace práce ocenil odhodlání Číny ukončit domácí chudobu podle plánu, protože pandemie COVID-19 způsobuje ztrátu pracovních míst a ochuzování v obrovských měřítcích po celém světě. (Foto: Flickr)

Guy Ryder, generální ředitel agentury OSN, uvedl, že nedávné rozhodnutí Číny držet se cíle vymýcení chudoby na venkově do konce tohoto roku uprostřed „komplexního ekonomického prostředí“ nastaví měřítko při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030, což zahrnuje odstranění extrémní chudoby na celém světě za deset let.

„Svět dnes stojí ve zlomovém bodě,“ uvedl, protože pandemie zatlačila odhadem 100 milionů lidí do extrémní chudoby.

Je nutné posílit mezinárodní spolupráci, protože žádná země nedokáže krizi překonat sama, a není možné vrátit se k předpandemickému stavu, řekl Ryder ve středu prostřednictvím videa na fóru v Pekingu.

Fórum o zmírňování chudoby prostřednictvím zaměstnání je součástí řady aktivit. V Číně se 17. října uskuteční 7. akce národního dne pro zmírňování chudoby, který je ve světě také známý jako Mezinárodní den odstranění chudoby.

Mezinárodní organizace práce odhaduje, že celosvětový příjem práce meziročně poklesl v prvních třech čtvrtletích roku 2020 o 10,7 procenta, což odpovídá 3,5 bilionu amerických dolarů, a počet ztracených pracovních hodin ve druhém čtvrtletí tohoto roku se rovnal 495 milionům plných pracovních úvazků.

Podpora zaměstnanosti se již dlouho používá jako nástroj boje proti venkovské chudobě. Místní vlády za tímto účelem založily více než 30 tisíc továren poblíž chudých vesnic po celé zemi. Přibližně 4,8 milionu chudých zemědělců dostalo „sociální pracovní místa“, která vygenerovala výplatní šeky a zároveň posílila veřejné služby ve venkovských regionech. Byly rovněž zahájeny programy na vytváření městských pracovních míst pro mladé zemědělce.

Úřad vedoucí skupiny pro zmírnění chudoby a rozvoj Státní rady uvedl, že od roku 2016 do roku 2019 se počet registrovaných chudých přistěhovalců (zemědělců, kteří opustili chudé vesnice, aby našli lepší práci ve městech) ke konci loňského roku téměř zdvojnásobil na 27 milionů. Současně se jejich průměrný roční příjem za stejné období více než ztrojnásobil a dosáhl 26.544 yuanů (3.940 amerických dolarů).

Průměrná hranice chudoby v Číně je letos přibližně 4 tisíc yuanů a přesná hodnota byla upravena v různých regionech na základě kupní síly.

Zástupce vedoucího kanceláře Ou Qingping (Ou Čching-pching) při řešení této události v Pekingu uvedl, že práce ve městech nejen posílila jejich finanční situaci, ale také pomohla „otevřít oči a mysl“ novým dovednostem a lepším životům.

Tento rok je posledním úsekem čínské kampaně na zmírnění chudoby, jejímž cílem je vymanit více než 98 milionů venkovských chudých v celé zemi z absolutní chudoby od konce roku 2012 do konce tohoto roku. Kampaň probíhala dobře a do konce roku 2019 uniklo z chudoby více než 93 milionů farmářů.

Domácí epidemie COVID-19 na začátku tohoto roku však vytvořila nové výzvy spuštěním cestovních omezení a narušení logistických řetězců. To vedlo k dočasné nezaměstnanosti venkovských migrantů a nevýraznému prodeji zemědělských produktů, což jsou dva hlavní zdroje venkovského příjmu.

K ukončení chudoby podle plánu zintenzivnila ústřední vláda od února úsilí o posílení zaměstnanosti venkovského obyvatelstva a zajistila charterovou vlakovou a autobusovou dopravu, aby zajistila, že se pracovníci podle plánu dostanou do městských zaměstnání.