Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum se ocitli v situaci, kdy čekají na další globální krizovou událost poté, co se ukázalo, že pandemie kovidů je pro veřejnost mnohem menší hrozbou, než původně doufali. (Foto: Youtube)

Schwab mezitím pokračuje v kázání o přednostech „velkého resetu“ a užitečnosti krize jako prostředku k provedení „restrukturalizace“ současného světového řádu.

Restrukturalizace, kterou je WEF posedlý, je globální socialistický systém založený na Schwabových koncepcích 4. průmyslové revoluce, sdílené ekonomiky a kapitalismu zainteresovaných stran (řízení podniků).

Ve svém projevu před G20 toho z hlediska plánování mnoho neříká, ale naznačuje, že fragmentace je sice nutná, ale přílišná fragmentace by mohla být problematická. Jinými slovy, řízený chaos je pro agendu globalistů cenný, ale nekontrolovaný chaos by pro ně byl katastrofální.