Rusko může zavést clo ve výši 537,6 milionů dolarů na zboží USA v hodnotě 3,16 miliard dolarů, uvádí se v dokumentu, který předložila Ruská federace Světové obchodní organizaci (WTО).

Toto opatření může být přijato jako odpověď na zavedená cla ze strany USA na dovoz ocele a hliníku ve výši 25 % a 10 %. Pro řadu zemí a také pro EU je platnost těchto cel pozastavena do 1. června. Rusko do seznamu výjimečných zemí zařazeno není.

Ruská strana uvádí, že vývoz ocele z Ruska do USA tvoří 1,512 miliard dolarů ročně, hliníku — 1,646 miliard dolarů, a tudíž roční výše cla na ocel tvoří 378,1 milionů dolarů a hliníku — 159,5 milionu dolarů.

„Ruská federace považuje tato opatření v podstatě za obranné," uvádí se v dokumentu. 

Zdůrazňuje se v něm, že Rusko si ponechává právo WTO pozastavit platnost výhodných podmínek nebo jiných závazků a zavést odvetná opatření ekvivalentní škodě způsobené americkými omezeními ve lhůtě 30 dní po oznámení. 

Rusko také slibuje, že poskytne WTO podrobnější informace o navrhovaných odvetných opatřeních před jejich realizací, a uvádí, že výpočty mohou být upraveny v případě budoucích změn.