Vedoucí rumunské delegace Iuliana Marciuc říká, že nerozumí tomu, proč EBU zrušila hlasování rumunské poroty – nebo proč 12 bodů, které Bukurešť udělila Moldavsku, místo toho získala Ukrajina. (Foto: Youtube)

V neděli Marciucová pro Telejurnal uvedla, že rumunská porota dodržovala všechna pravidla stanovená EBU, a proto byla zaskočena, když byl její výsledek zrušen. Popisuje, že během zkoušek telefonovala domů, aby zjistila, jak to dopadlo.

„Volal jsem do Bukurešti, požádal jsem, aby mi dali výsledek, protože do té doby jsem ho neznal, a požádal jsem o podrobnosti o tom, jak byla porota ve studiu organizována.“

„Dozvěděl jsem se, že byla organizována podle všech pravidel, která nařizuje EBU, s povinnou přítomností notáře, [který se dostavil] do studia před členy poroty. Členové poroty spolu nemohli komunikovat. Nemohli spolu mluvit. Každá osoba podepsala svůj porotní arch. Neviděli ani konečný výsledek poroty. Nevíme, v čem je problém [s hlasováním naší poroty]“.

V sobotu večer, během velkého finále, však Evropská vysílací unie rozeslala vágní prohlášení, v němž uvedla, že po druhých zkouškách druhého semifinále zjistila u šesti nejmenovaných zemí „neregulérní způsob hlasování“.

Hlasy jejich porotců byly anulovány a nahrazeny „náhradním souhrnným výsledkem pro každou dotčenou zemi pro druhé semifinále i velké finále (vypočteným na základě výsledků ostatních zemí s podobnými výsledky hlasování)“.

V návaznosti na to vyšlo najevo, že se jedná o těchto šest zemí: Ázerbájdžán, Gruzie, Černá Hora, Polsko, Rumunsko a San Marino.

Během přímého přenosu se u tří z těchto zemí – včetně Rumunska – vyskytly „technické potíže“, což vedlo k tomu, že výkonný dozor EBU Martin Osterdahl přečetl výsledky nahlas sám. Objevily se záběry, na nichž je rumunský mluvčí na místě a připraven přednést rumunské body. Je samozřejmě v šoku, když toho není schopna.

V neděli ráno zveřejnila rumunská televize na své oficiální stránce Eurovize toto obsáhlé prohlášení:

„Rumunská televize se plně zavázala k účasti na Eurovizi 2022, zaplatila účastnický poplatek a společně se svým týmem WRS připravila projekt, který se těší uznání veřejnosti.“

„Překvapilo nás však, že výsledek hlasování rumunské poroty nebyl zohledněn v konečném pořadí, přičemž organizátoři přidělili soutěžícím ve finále jménem poroty naší země jinou sadu bodů. Upřesňujeme, že rumunská porota se rozhodla udělit zástupcům Moldavska maximální počet bodů.“

„Ve zprávě předané zástupcům zúčastněných zemí v noci ze soboty na neděli, právě během vyhlašování výsledků hlasování národních porot pro finále ESC (kolem 01.00 hod.), EBU sdělila, že V zájmu dodržení pokynů pro hlasování v soutěži EBU spolupracovala se svým hlasovacím partnerem na výpočtu náhradního souhrnného výsledku pro každou dotčenou zemi jak pro druhé semifinále, tak pro velké finále (vypočteného na základě výsledků ostatních zemí s podobnými výsledky hlasování).“

„Ve zprávě nebylo Rumunsko výslovně jmenováno na seznamu šesti zemí, ani neobdrželo na konci druhého semifinále, které upřesňuje identifikaci „neregulérních hlasovacích vzorů“, oficiální sdělení týkající se podezřelého Zde jsou organizátoři týkající se hlasování poroty v Rumunsku.

Osoba pověřená TVR řízením komunikace s EBU pro hlasování národní poroty zaznamenala rozpor mezi výsledky předanými předchozího dne po skončení pořadu pro porotu a poznámkami, které EBU oznámila v průběhu akce, že je zavede do žebříčku, jako od národní poroty.

Zároveň moderátor Eda Marcus nesměl vstoupit do oficiálního vysílání, aby sdělil výsledky, jak se TVR předem dohodla s pořadateli, v souladu s postupy. Během soboty se navíc pracovník TVR pro hlasování zúčastnil dvou telekonferencí s organizátory, aby stanovil pravidla pro prezentaci/pozici/čtení Edy Marcuseho. Zúčastnil se také nácviku přenosu výsledku poroty, aniž by obdržel jakoukoli komunikaci týkající se jakýchkoli podezření nebo záměru pořadatele provést změny v hlasování rumunských porotců.“

„Zdůrazňujeme, že národní porota sledovala představení, po kterém hlasovala za přítomnosti notáře, a respektovala nařízení uložené pořadatelem. Znovu zdůrazňujeme skutečnost, že porotci ani zástupci TVR nebyli po druhém semifinále informováni o existenci nějakých podezření ohledně rumunského hlasování.“

„Pravidla tedy byla změněna v průběhu hry, aniž by o tom byli účastníci předem informováni, a to s vědomím, že v průběhu přenosu došlo ze strany pořadatele k úpravě některých hlasů národních rozhodčích.“

„V této nestandardní souvislosti, která nás nepříjemně překvapila, TVR požádala organizátory ESC, aby nám oficiálně sdělili konkrétní důvody, proč nahradili hodnocení rumunské poroty vypočítanou „náhražkou“… Na základě odpovědi, která nám bude zaslána, si TVR vyhrazuje právo podniknout kroky k nápravě situace.“

„Navzdory této situaci si zástupci Rumunska svou účast ve finále plně zasloužili, wrs poskytli bezvadný moment při každém vystoupení na pódiu, sklidili velmi dobré reakce v sále, na internetu nebo při setkáních le s novináři.“

„Rumuni prožívali emoce eurovizní show společně se zástupcem naší země, TVR zaznamenala dvojnásobnou sledovanost oproti vysílání v roce 2021 – TVR 1 obsadila třetí místo v žebříčku sledovanosti, sobotní finále sledovalo 370 000 diváků, v průměru za minutu.“

Zdroj: wiwibloggs.com