Evropské společnosti se již několik týdnů snaží přijít na to, jak uspokojit poptávku Moskvy a udržet přísun důležitého plynu, aniž by porušily sankce uvalené na ruskou centrální banku. (Foto: Flickr)

Evropská unie se chystá nabídnout svým dovozcům plynu řešení, jak se vyhnout porušení sankcí při nákupu paliva z Ruska a přitom účinně vyhovět požadavkům prezidenta Vladimira Putina ohledně plateb v rublech.

Podle osob obeznámených s problematikou plánuje Evropská komise v nových pokynech k platbám za plyn uvést, že společnosti by měly jasně prohlásit, že své závazky považují za splněné, jakmile zaplatí v eurech nebo dolarech, a to v souladu s platnými smlouvami. Výkonný orgán EU vládám sdělil, že pokyny nebrání společnostem otevřít si účet u Gazprombank a umožní jim nakupovat plyn v souladu se sankcemi EU po ruské invazi na Ukrajinu, dodali tito lidé.

Evropské společnosti se již několik týdnů snaží přijít na to, jak uspokojit poptávku Moskvy a zajistit přísun klíčového plynu, aniž by porušily sankce uvalené na ruskou centrální banku. Putin 31. března prohlásil, že pokud nebudou platby prováděny v rublech, vývoz plynu bude zastaven. Evropa je na ruském palivu silně závislá při vytápění domácností a zásobování průmyslu energií.

EU původně vyhodnotila, že Putinem požadovaný platební mechanismus předává Moskvě úplnou kontrolu nad procesem, porušuje smlouvy a – což je zásadní – porušuje sankce bloku.

V pátek komise na jednání za zavřenými dveřmi členským státům sdělila, že aktualizované pokyny objasní, že společnosti si mohou u Gazprombank otevřít účet v eurech nebo dolarech, jak nařídil Kreml, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože jednání bylo neveřejné.
graf
Výkonná složka EU se však pozastavila nad tím, zda je v souladu s předpisy EU i možnost mít účet v rublech – což je krok obsažený v ruském nařízení. Již dříve úředníci naznačili, i když nikdy ne písemně, že otevření takového účtu by bylo porušením sankcí.

Aktualizované pokyny, které byly předloženy členským státům, se tímto konkrétním bodem nezabývají, uvedli tito lidé.

Dalším klíčovým bodem pokynů je, že jakmile evropské společnosti provedou platbu v eurech nebo dolarech a prohlásí svůj závazek za splněný, neměly by po nich být z ruské strany požadovány žádné další kroky týkající se platby.

Hodiny tikají, protože mnoho firem má termíny plateb splatné ještě tento měsíc – a pokud nezaplatí, může dojít k přerušení toku plynu. Polsku a Bulharsku již byly dodávky přerušeny poté, co nesplnily ruské požadavky.

Putinovy požadavky platit v rublech rozdělily členské státy EU a zdůraznily závislost některých zemí na ruském dovozu. Italský premiér Mario Draghi na začátku týdne uvedl, že evropské společnosti budou moci platit za plyn v rublech, aniž by porušily sankce.

Na pátečním jednání byli podle jednoho z nich rozděleni i zástupci vlád. Zatímco Německo, Maďarsko, Itálie a Francie plán komise v zásadě podpořily, Polsko uvedlo, že nenabízí právní jasnost, a vyzvalo k projednání této záležitosti velvyslanci EU. Jiní byli zmateni absencí konkrétních pokynů pro otevírání účtů v rublech.

Německo na zasedání uvedlo, že návrh konzultovalo se svými společnostmi a získalo pozitivní zpětnou vazbu, dodal. Snažilo se také doporučení upřesnit tím, že vyjasnilo, že sankce EU nezakazují otevření více účtů u Gazprombank.

Komise se k revidovaným pokynům odmítla vyjádřit.

Za prosazování sankcí EU jsou v konečném důsledku odpovědné jednotlivé členské státy, ale právní pokyny poskytuje komise.

Putinův výnos vyzval společnosti, aby si u Gazprombank otevřely dva účty – jeden v eurech a druhý v rublech – a stanovil, že platby za plyn nebudou uhrazeny, dokud nebudou eura převedena na rubly.

Začátkem tohoto měsíce Rusko svůj výnos upřesnilo a uvedlo, že platby přijaté v cizí měně budou směňovány na rubly prostřednictvím účtů v ruském Národním clearingovém centru, a Gazprom poskytl kupujícím dodatečné ujištění, že centrální banka se do procesu konverze nebude zapojovat.

Zdroj: bstandard.com