Vědci z Australské národní univerzity (ANU) našli alternativní vysvětlení záhadného gama signálu přicházejícího ze středu galaxie, o němž se dlouho tvrdilo, že je známkou temné hmoty. (Foto: Flickr)

Gama záření je forma elektromagnetického záření s nejkratší vlnovou délkou a nejvyšší energií.

Spoluautor studie docent Roland Crocker uvedl, že tento konkrétní gama signál – známý jako Galactic Centre Excess – může ve skutečnosti pocházet ze specifického typu rychle rotujících neutronových hvězd, superhustých hvězdných pozůstatků některých hvězd mnohem hmotnějších než naše Slunce.

Přebytek galaktického centra je neočekávaná koncentrace gama záření vycházející z centra naší galaxie, která astronomy dlouho mátla.

„Naše práce nezpochybňuje existenci tohoto signálu, ale nabízí další potenciální zdroj,“ řekl docent Crocker.

„Vychází z milisekundových pulsarů – neutronových hvězd, které rotují opravdu rychle – přibližně 100krát za sekundu.

„Vědci již dříve detekovali emise gama záření z jednotlivých milisekundových pulsarů v okolí sluneční soustavy, takže víme, že tyto objekty vyzařují gama záření. Náš model ukazuje, že integrované záření celé populace takových hvězd, kterých je asi 100 000, by vytvořilo signál zcela kompatibilní s excesem galaktického centra.“

Tento objev může znamenat, že vědci budou muset přehodnotit, kde hledají stopy o temné hmotě.

„Povaha temné hmoty je zcela neznámá, takže jakékoli potenciální stopy vzbuzují velké vzrušení,“ řekl docent Crocker.

„Naše výsledky však ukazují na další důležitý zdroj produkce gama záření.

„Například signál gama záření z Andromedy, další nejbližší velké galaxie od té naší, může být z větší části způsoben milisekundovými pulsary.“

Výzkum, na němž se podíleli také vědci z Akademie australských obranných sil, University of Canterbury a University of Tokyo, vedl student magisterského studia ANU Anuj Gautam.

Zdroj: sciencedaily.com