Zatímco v Evropě zuří protesty zemědělců, nizozemský poslanec Rob Roos hovoří s Del Bigtree z The HighWire o klimatickém podvodu, který prosazují radikální globalistické elity v západním světě, aby se zmocnily větší moci a kontroly. (Foto: X)

„Jdou [elity] proti rodinným hodnotám. Jdou proti přirozeným potravinám. Jdou proti svobodě – protože když si musíte koupit elektromobil. Jsou téměř dvakrát dražší – a lidé si je nemohou koupit – nejde o auto – jde o to, že nemůžete nikam jet a musíte být závislí na veřejné dopravě,“ vysvětlil Roos.

Dodal: „Jde také o digitalizaci – to, co vidíme, je digitální identita a digitální měna centrální banky – jde o novou formu komunismu.“

„Pokud chcete kontrolovat lidi, musíte kontrolovat CO2 – protože všechno, co v životě děláme, dýchání, bydlení, cestování, jídlo a vše, co v životě děláme, vede k emisím CO2. A pokud dokážete kontrolovat CO2, můžete kontrolovat lidi,“ řekl Roos.

Dále vysvětlil, že konečná kontrola nastane, až globalisté propojí digitální identity lidí s digitální měnou centrální banky.

Bigtree na to reagoval: „Tolik z toho [globalistického převzetí Západu] bylo skutečně urychleno během Covidu.“ Poukázal na to, že WEF označil éru Covidu jako „Velký reset“.

Citovali jsme 1 600 vědců, včetně dvou nositelů Nobelovy ceny, kteří v dopise uvedli: „Vědci se snaží o to, aby se v rámci tzv: „Neexistuje žádná klimatická nouze.“ Pod rouškou hrozící klimatické katastrofy však globalistické elity, nevládní organizace, vlády, politici, megakorporace a samozřejmě i starší média tlačí na strach z klimatu, aby nastolili reset společnosti.

Nejzásadnější věta, kterou je třeba si z Roosova rozhovoru zapamatovat, zní: „Pokud můžete ovládat CO2, můžete ovládat i lidi.“

Až se tedy příště přistihnete, že vás znepokojují radikální pokrokoví politici a nepoctiví miliardáři, jako je Bill Gates, kteří prosazují „zelenou“ politiku, zvažte, zda si položit otázku: Mají tyto nové politiky za následek ztrátu svobod?