Mezinárodní tým vědců z Austrálie a USA vyvrátil výsledky předcházejících výzkumů, které ukázaly, že užívání kyseliny acetylsalicylové (Aspirin), snižuje u starších lidí riziko úmrtí na srdečně cévní choroby a prodlužuje život.

Článek odborníků je uveřejněn v The New England Journal of Medicine.

Randomizovaného kontrolovaného dvojitého průzkumu ASPREE se zúčastnilo přes 19 tisíc lidí v průměrném věku 74 let.

Neměli demenci nebo invaliditu, netrpěli na choroby, při kterých nařizují kyselinu acetylsalicylovou.

Dobrovolníci byli rozděleni na dvě skupiny.

V první dostali denně 100 mg acylpyrinu, v druhé (kontrolní) lék s placebo efektem. Monitoring zdravotního stavu účastníků trval přibližně 4,7 roku.

V první skupině zaregistrovali vědci 21,5 případů úmrtí, demence a invalidity na 100 lidí v průběhu jednoho roku, kdežto v kontrolní činil tento ukazatel 21,2.

Počet srdečně cévních chorob, včetně ischémie, srdečních záchvatů a mozkové mrtvice, byl v obou skupinách stejný.

Navíc byly případy krvácení častější mezi těmi, kdo brali acylpyrin (361 oproti 265).

V první skupině byl zaregistrován rovněž větší počet onemocnění rakovinou, což ale není dosud vysvětleno, poněvadž delší výzkumy vlivu acylpyrinu svědčily o protinádorovém účinku tohoto přípravku.

Zdroj:  nejm.org