McDonald's oznámil, že zavřel své obchody na Krymu a vzhledem k tomu volají prominentní moskevští politici po vypovězení všech provozoven tohoto řetězce amerických rychlých občerstvení z Ruska. To je apel na zavření všech 400 prodejen McDonald's v Rusku. To je demonstrace toho, že nejenže dochází k návratu Studené války, stojíme před kontrakcí světové ekonomiky, která vypadá bezprecedentní od dnů Protekcionismu během 30. let. Zachytili jsme dva trendy. USA pronásledující Američany, kteří dělají jakýkoliv obchod v zámoří, a během tohoto procesu ničí ekonomickou expanzi až do té míry, že jen obrovité nadnárodní společnosti se mohou do zámoří pustit.


Tohle má de facto dopad ve vzniku virtuální oligarchie v USA, jelikož jen obrovské nadnárodní mohou tohle provozovat. Malé podničky ničí politika finančáku a hrabivost Kongresu usilujícího o více daní místo reforem, což vyvolává kontrakci mezinárodního obchodu, která POUZE přikládá polínko do ohně, který způsobí ekonomický kolaps. A tento trend Studené války a čistého odběru příjmu je ten samý výsledek, který vytočil sestupnou spirálu během Velké deprese – je to PROTEKCIONISMUS

I v Evropě jsou myšlenky Dohody o volném obchodu a EU samotná podvracena hrabivostí lačnící po daních a nástupem Studené války, živené myšlenkami tupých mozků na ekonomické sankce, které mohou ublížit jedině oběma stranám.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: armstrongeconomics.com