Ve stále větším počtu zemí světa dochází ke změně paradigmatu, kdy je covid-19 chápán jako „pandemie“ způsobená člověkem, ať už záměrně, nebo náhodou, v důsledku laboratorní nehody; jako monstrózní falešný poplach, v jehož jménu byly přestavěny společnosti a zlikvidovány svobody a který se stal příležitostí k potenciálně škodlivé očkovací kampani. (Foto: Flickr / ilustrační)

Přesto se WHO neochvějně drží svých plánů na uzamčení nástrojů pro další svévolné a rozmarné „pandemie“ a mimořádné zdravotní situace.

Členské země WHO se tak nyní dohodly na harmonogramu jednání o dohodě o prevenci pandemií. Návrh k ratifikaci má být dokončen do května 2024, jak v pátek oznámila tato nedemokratická, zčásti soukromě financovaná a nevládními organizacemi vlastněná organizace.

Podle jejího prohlášení skončila jednání o návrhu pandemické dohody ve čtvrtek zasedáním speciálně zřízeného mezivládního vyjednávacího orgánu (INB).

Jak informoval server „dts“, členské země měly možnost předložit své návrhy dohody. Nyní má být možné do 22. dubna předkládat další písemné návrhy, které pak mají být spojeny se všemi ostatními návrhy z posledních týdnů do balíčku. Kromě toho má být do 22. května vypracován dokument shrnující všechny možné varianty.

Jednání pak mají pokračovat od června. Souběžně s jednáním o pandemické dohodě se v současné době projednává více než 300 změn „Mezinárodních zdravotnických předpisů“, které by podle WHO měly učinit „svět bezpečnějším před přenosnými nemocemi“ a „zároveň zajistit větší spravedlnost v globální reakci na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví“.

Cíl plánovacích her je jasný: nakonec by měl být tajný orgán schopen stisknutím tlačítka spustit protokol, který podřídí národní vlády suverénních států diktátu zdravotní politiky elitou ovládané kliky úředníků, kteří mohou kontrolovat vše od výluk až po povinné očkování.

Zdroj: journalistenwatch.com