Američtí vojáci jsou znepokojeni výroky Donalda Trumpa: zvažuje různé možnosti, jak zabránit přenosu moci na Joe Bidena, a to až do zavedení stanného práva, napsal Newsweek. (Foto: Pikryl)

Novinář publikace analyzoval americké zákony a dospěl k závěru, že ačkoliv v této situaci přímo neumožňují Trumpovi použít vojenskou sílu, mohou mu poskytnout řadu mimořádných pravomocí, o kterých obyčejní Američané nevědí.

Pentagon a vojenští představitelé ve Washingtonu jsou velmi znepokojeni tím, co může Donald Trump udělat ve zbývající době jako prezident Spojených států, uvedl Newsweek. Vytvářejí scénáře vývoje událostí a přemýšlejí o svém jednání v případě, že Trump vyhlásí stanné právo nebo vyzve armádu k udržení nebo obnovení veřejného pořádku během inaugurace a předání moci vládě Joea Bidena.

Zároveň o tom tajně diskutují, aby se to nedozvěděli v Bílém domě ani u příznivců Trumpa v Pentagonu. Otevřený odpor k prezidentovým plánům vykolejit volební výsledky – ať už prostřednictvím stanného práva, zabavením strojů na zpracování hlasů nebo dokonce zabráněním Kongresu v ratifikaci volebních výsledků – by mohl nakonec přinutit Trumpa k akci.

Mnoho z těch, s nimiž korespondent Newsweeku dokázal mluvit, souhlasilo, že bude komunikovat pouze pod podmínkou anonymity. Současně se shodli, že prakticky neexistuje šance, že vojenské vedení země bude souhlasit s účastí v jakémkoli systému kontroly výsledků voleb. Mohou se však jednoduše ocitnout v krizi vyvolané Trumpem, zvláště pokud Trump k tomu vyzve soukromé vojenské jednotky a příznivce.

„Nyní je prezident kvůli koronaviru vybaven nebývalými mimořádnými pravomocemi. Tato okolnost ho může přesvědčit, zvláště když poslouchá názor některých svých příznivců, že má neomezenou moc a nad rámec zákona,“ citoval časopis názor zdroje z řad generálů ve výslužbě.

Jak však upozorňují odborníci, Trump nemá mezi vojáky žádnou skupinu, která by podporovala úplné zavedení stanného práva. Odborníci však tvrdí, že stále existuje prostor pro nedorozumění, škodlivé jednání a dokonce i použití vojenské síly.

Svým způsobem se do této problematiky již armáda zapojila. Například bývalý Trumpův národní bezpečnostní poradce Michael Flynn v Newsmax TV vyzval prezidenta, aby pomocí armády uspořádal znovu volby v několika státech. Mnoho důstojníků v důchodu okamžitě odsoudilo jeho slova, ale po rozhovoru byl Flynn pozván do Bílého domu, kde generál zopakoval svůj názor. Trumpovi poradci však spěchali, aby přerušili úvahy o této otázce.

Jak však autor článku připomněl, v březnu Trump řekl, že má „právo na mnoho věcí, o kterých lidé ani nevědí“. Krátce nato vyhlásil v zemi kvůli pandemii výjimečný stav. Bylo to založena na třech amerických legislativních aktech: jeden z nich dává prezidentovi široké pravomoci vyhlásit karanténu v zemi, druhý dává možnost vyhlásit místní stav nouze a třetí umožňuje prezidentovi určit podmínky pro vyhlášení stavu nouze v celé zemi. Odborníci se obávají, že si Trump může myslet, že mu to dává mimořádné pravomoci, i když takové precedenty nikdy nebyly.

Donald Trump není právník, nevěnuje pozornost detailům, ale má rád vše, co souvisí s jím disponovanými tajnými pravomocemi, cituje autor článku slova činitele blízkého Trumpovi. Například Spojené státy mají řadu zákonů na vyhlášení mimořádného stavu. A prezident je může aktivovat speciálními kódy, které jsou uloženy stejným způsobem jako kódy pro odpalování jaderných raket, ale zároveň jsou v rukou Trumpa.

Úředníci poznamenávají, že žádný z těchto zákonů se na volby nevztahuje. Nicméně však byla kvůli pandemii revidována řada ustanovení. A jeden z těchto zákonů, směrnice 20, souvisí se stanným právem. Poskytuje ministrovi obrany pravomoci udržovat veřejný pořádek, zajišťovat veřejnou bezpečnost, prosazovat zákony a dávat mu příležitost sestavit prozatímní vládu. Aby však tato směrnice mohla fungovat, musí existovat určité podmínky: například musí být proveden vojenský útok na USA, musí zemřít miliony lidí, musí být zničen Washington a musí být ochromeny státní a místní vlády.

Ale ve větší míře je pro současnou situaci vhodný jiný zákon, který umožňuje deklarovat existenci neomezené krizové situace v celostátním měřítku. A již existují vyhlášky, které do tohoto konceptu zahrnují nejen vojenský útok, ale také přírodní, technologické katastrofy a další situace, které ohrožují národní bezpečnost USA.

Vojáci tvrdí, že ohrožení veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku musí být dostatečně silné, aby ji federální nebo místní orgány nemohly neutralizovat. Současně však v řadě amerických měst úřady již oznámily, že ztratily kontrolu, že potřebují zásah centra. A takový precedens by mohl Trumpa přimět k akci.

Podle odborníků může samotná skutečnost, že prezident má určité úrovně tajných pravomocí, budit dojem, že má moc, která v době míru ve skutečnosti neexistuje. Jak zneklidněně poznamenává autor článku v Newsweeku, píše o vojenských otázkách již dlouhou dobu, ale nikdy předtím tolik odborníků otevřeně nemluvilo o tom, že vojáci musí myslet na správné provádění nezákonných rozkazů, přehodnotit svou roli a povinnosti, ačkoli Trump je stále plnohodnotným prezidentem.

Zdroj:  newsweek.com, pz.cz