Pentagon nedávno otevřel Černý trezor s doklady o fámami opředeném „tajném programu UFO“ známém jako Program identifikace pokročilých aerokosmických hrozeb čili AATIP. (Foto: Flickr)

16. prosince 2017 o tomto obskurním programy přišly první zprávy od NY Times a od Politico. Oba tyto mediální kanály referovaly, že jsou to UFO – o kterých se teď už mluví jako o „Neidentifikovaných nadzemských jevech“ čili UAP, aby se snížilo stigma týkající se této tématiky –  která jsou předmětem přímého zaměření tohoto programu. Pentagon však nyní zjevně svůj postoj změnil.

Pentagon teď s odůvodněním, že chtějí korigovat záznamy a vyjasnit některé nepřesnosti, říká, že AATIP nebyl programem o UFO čili UAP.


Původní oznámení o nabídce žádostí vystavené Programem aplikací pokročilých aerokosmických zbraňových systémů

„Ani AATIP, ani AAWSAP nejsou spojeny s UAP,“ uvedla v e-mailu poslaném Černém trezoru mluvčí Pentagonu Susan Gough. „Účelem AATIP bylo zkoumat pokročilé aplikace zahraničních aerokosmických zbraňových systémů s budoucími technologickými projekcemi do příštích 40 let a vytvářet expertní centrum o pokročilých aerokosmických technologiích.“

Od roku 2017 jsou už údaje o tom vzácné. Avšak nedávno zaujatý postoj ministerstva obrany k AATIP, že to není UFO program, vypadá, že je jen nejdramatičtějším čelem vzad obratem v této záležitosti od prvního odhalení tohoto programu.

Gough z „AAWSAP“ o Programu aplikací pokročilých aerokosmických zbraňových systémů mluví jako o veřejně vypsaném výběrovém řízení Obranné zpravodajské agentury (DIA) žádajícím o nabídky ze soukromého sektoru z 18. srpna 2008. Do data uzávěrky 5. září podal návrh jen jeden nabízející a tím byla pobočka Bigelow Aerospace známá jako Pokročilé aerokosmické studie Bigelow čili BAASS. Kontrakt dostali a podle NY Times pracovali s rozpočtem 22 milionů $. (Poznámka: Černý trezor nemohl tuto částku rozpočtu nezávisle ověřit.)

Mnoho výzkumníků, bloggerů a žurnalistů v mainstreamových médiích si často AATIP a AAWSAP plete stejně jako mise obou těchto programů. Např. anonymní dopis od kohosi, kdo říkal, že se tohoto projektu účastnil, vydal KLAS-TV a tvrdil, že AAWSAP studoval poltergeisty spolu s další paranormální aktivitou. Dalším případem je blogger, který se pokouší vytvořit souvislou časovou linii těchto programů, ale často si plete data, fakta a čísla, která už byla zjištěna a zadokumentována. Podle posledních údajů z Pentagonu nic z toho jako „AATIP nebylo jménem celého programu. AAWSAP byl název kontraktu DIA uděleného na vytváření technických zpráv v rámci AATIP.“

Názvy těchto „technických zpráv“ z Černého trezoru uváděných Pentagonem byly zveřejněny podle Zákona o svobodném přístupu k informacím (FOIA) 16. ledna 2019; což obnášelo seznam třiceti osmi dokumentů vytvořených v programu AATIP. Záhadně chyběly v tématech týkajících se Dokumentů obranného zpravodajství (DIRD) a nic se přímo neodkazovalo na UFO nebo UAP.


Titulní stránka zprávy o Dokumentech týkajících se obranného zpravodajství (DIRD), “Warpový pohon, Temná energie a Manipulace dalšími dimenzemi.

Témata se týkala určitých divoce spekulativních oblastí vědy počínaje warpovým pohonem až po pláště neviditelnosti. Nebylo tam však nic o neidentifikovaných objektech létajících po obloze nebo zachycených na videu. Někteří výzkumníci teoretizovali, že tento seznam výzkumných témat byl pouze zkoumáním toho, jak by mohla UFO fungovat nebo jak by mohly mimozemské civilizace překonávat vesmír, aby navštívily Zemi. Někteří naopak zůstali skeptičtí a měli dojem, že tento seznam by mohl být dokladem o tom, že AATIP (anebo AAWSAP) nemají s UFO nic společného a soustřeďují se jen na pseudovědu.

Ukázalo se, že skeptici se mýlili, když 22. května 2019 NY Post vydal článek „Pentagon konečně přiznává vyšetřování UFO.“ V době, kdy vyšel tento článek, obdržel investigativní žurnalista od NY Post Steven Greenstreet vyjádření Pentagonu od mluvčího Christophera Sherwooda, že AATIP,“ prováděla výzkum a vyšetřování tématiky neidentifikovaných nadzemských jevů.“

Ta zpráva se pochopitelně začala nakažlivě šířit.

Nicméně o zhruba sedm měsíců později se postoj Pentagonu zjevně změnil. Ač bylo to prohlášení poskytnuté NY Post přesně citováno, tak teď Pentagon tvrdí, že se nezakládalo úplně na faktech.

Když se Gougha ptali na nesrovnalosti, tak řekl: „V té době pan Serwood opakoval informace poskytnuté asi o dva roky dříve předchozím mluvčím. Ten předchozí mluvčí už v mé organizaci není a nemohu komentovat, proč vysvětlení o AATIP od této osoby obsahovala tvrzení o anomálních jevech. Podle všech oficiálních informací, které mám teď, AATIP, když se realizoval, tak se nezabýval výzkumem a šetřením neidentifikovaných nadzemských jevů; které nejsou součástí technických studií, ani zpráv v tomto programu vytvářených.“

Černý trezor se vydal na Greenstreet a do New York Post, ti ale na tento komentář neodpověděli.

Luis Elizondo, ředitel vládních programů a služeb pro Hvězdnou akademii umění a věd.

Tento nový postoj Pentagonu je v rozporu s bývalým zaměstnancem ministerstva obrany Luisem Elizondem. Elizondo říká, že byl ředitelem AATIP a od té doby, kdy v říjnu 2017 vystoupil, neustále tvrdil, že AATIP UFO/UAP opravdu zkoumala. „AATIP vlastně trávila veškerý svůj čas tématem UFO,“ řekl v březnu 2019 Elizondo na první výroční konferenci o Anomálních aerokosmických jevech (AAP) pořádané Vědeckou koalicí pro studia UAP (SCU). „AATIP byl na 100% program o UFO, tečka. Ten nehledal letadla.“

Aby ta sága byla ještě zmatenější, než je, tak Pentagon nadále popírá Elizondovu roli při účasti na AATIP. Podle Gougha nebyl Elizondo „ ředitelem AATIP,“ a opakoval, že v rámci tohoto programu „neměl nic na starost.“

V současnosti Elizondo působí jako ředitel vládních programů a služeb pro Hvězdnou akademii umění a věd (TTSA), tj. pro „veřejně prospěšnou“ korporaci vedenou rockovou hvězdou Tomem DeLonge a je hvězdou v seriálu kanálu History zvaném Neidentifikované: Uvnitř amerického vyšetřování UFO.

V minulosti se Elizondo vyslovoval k hierarchii programů AATIP a AAWSAP. „Bylo by ode mě falešné, kdybych prostě řekl, no, AATIP je ve skutečnosti AAWSAP. No, on se z AAWSAP vyvinul, ale není to AAWSAP,“ řekl Elizondo během výroční konference Vzájemné sítě UFO (MUFON) v červenci 2018. „A myslím si, že s tím, jak tato dokumentace proniká na veřejné fórum, tak si to lidé začínají uvědomovat,“ řekl Elizondo davu UFO nadšenců.
Elizondo na žádost o komentář od Černého trezoru neodpověděl.

Ač změna postoje Pentagonu k předchozím prohlášením asi část obecné veřejnosti nadšené z nedávného vývoje ohledně UFO asi naplňuje obavami a frustrací, naděje není zcela ztracena. Pentagon v době psaní tohoto článku tvrdí, že Americké námořnictvo nadále UAP zkoumá a že ta tři videa, co vyšla na povrch v posledních dvou letech a strhla celosvětovou pozornost, jsou pořád za UAP považována. Takže Pentagon nezkouší celé téma UFO měnit nebo pro něj zavírat dveře, což by nadšencům pro téma UFO pořád mělo dělat radost.

Autor: John Greenewald, Jr. – The Black Vault

Zdroj: theblackvault.com