Úředníci v pensylvánském okrese Fulton zažalovali společnost Dominion Voting Systems kvůli „závažným“ problémům s hlasovacími údaji, které byly zjištěny po amerických volbách v roce 2020, píše server Just the News. (Foto: Flickr)

Žaloba podaná v úterý tvrdí, že okresní úředníci „se dozvěděli o závažných anomáliích v systému Dominion Voting Systems v důsledku nepřesnosti a/nebo neschopnosti sladit údaje o voličích se skutečně odevzdanými a sečtenými hlasy“ prostřednictvím vlastního systému společnosti v době voleb 2020 nebo přibližně v této době.

Úředníci se odvolávají na zprávu ze začátku tohoto měsíce, která odhalila, že „nebyla provedena bezpečnostní opatření nezbytná ke zpevnění a zabezpečení“ systémů společnosti Dominion a že „do strojů byly v několika případech vloženy externí pevné disky USB“, když „nebyl znám žádný seznam schválených externích disků, které mohly být nebo byly použity či vloženy do strojů“.

Kraj údajně zjistil, že na jednom zařízení, které bylo „připojeno k externímu zařízení v externí síti“, jež se údajně nacházelo v Kanadě, byl nainstalován „python skript“.

Skript „může zneužít a vytvořit libovolný počet zranitelností, včetně, externího přístupu do systému, exportu dat z tabulek nebo zavedení dalších metrik, které nejsou součástí nebo povoleny certifikačním procesem“.

Úředníci také tvrdí, že na počítačích byla spuštěna verze systému Windows Defender z července 2016, což by je činilo zranitelnými vůči „virům nebo škodlivému softwaru“ vytvořenému po tomto datu.

V žalobě se tvrdí, že společnost Dominion „porušila smlouvu a záruku a porušila další povinnosti vyplývající z obecného práva a zákona“, což ji podle okresu opravňuje k „veškerým poplatkům, výdajům a nákladům, které vynaložila na základě a jako protihodnotu za to, že jí společnost Dominion poskytla provozuschopný produkt, který byl vhodný pro zamýšlený účel a použití“.

Zdroj: justthenews.com