Papež František při své páteční vatikánské „Mši za migranty“ vyzýval k mezinárodní reakci „solidarity a milosrdenství“ na probíhající imigrační krizi.

Aby oslavil páté výročí své návštěvy na italském ostrově Lampedusa, aby se sešel v roce 2013 s migranty, promluvil papež jak o migrantech, tak o jejich zachráncích ve své homilii při mši, kdy ty zachránce přirovnával k milosrdnému Samaritánovi moderních dnů.

„Děkuji zachráncům za to, že v našich dnech ztělesňují podobenství s milosrdným Samaritánem, který se zastavil, aby zachránil život chudákovi zmlácenému bandity,“ řekl František. „Neptal se, odkud je, po jeho důvodu k cestování ani nechtěl cestovní doklady… prostě se rozhodl postarat se o něj a zachránit mu život.“

Papež slíbil svoji „solidaritu a povzbuzení“ vůči migrantům, kdy je žádal, aby byli „svědky naděje ve světě, který se čím dál více upíná na přítomnost s nepatrnou vizí pro budoucnost a s nechutí dělit se.“

„S úctou ke kultuře a zákonům země, která vás přijímá, můžete spolupracovat na cestě vedoucí k integraci,“ dodal.

Pontifik našel rovněž tvrdá slova vůči takovým, kteří pochybili tím, že své dveře pro migranty neotevřeli, když je srovnával s utlačiteli chudých ze Starého zákona, kteří byli „udupáni“.

„Po kolika chudých se v dnešních dnech šlapalo!“ řekl. „Nemohu se dopustit toho, abych mezi ně nezahrnul i migranty a uprchlíky, kteří nadále klepou na dveře těch národů, které si užívají ohromné prosperity.“

František připomínající ty spousty migrantů, kteří v posledních letech ztratili své životy při pokusech o smrtonosné překročení Středozemního moře ze Severní Afriky do Evropy, opakoval boží slova ke Kainovi z knihy Genesis: „Kde je tvůj bratr? Jeho krev ke mně volá.“

„Bohužel reakce na tyto výzvy dokonce i v takovýchto časech hojnosti nejsou dostatečné a my se nadále rmoutíme kvůli těm tisícům mrtvých,“ řekl.
Papežova slova přichází uprostřed současné debaty o roli neziskovek poskytujících migrantům „převozní služby“ z Afriky do Evropy. Někteří včetně Evropské agentury kontroly hranic Frontex poukazují, že ten „povzbuzující faktor“ dostupnosti takovýchto služeb osmělil pašeráky lidí a tím vlastně zvýšil riziko smrti migrantů na moři. Frontex v 64 stránkové zprávě z roku 2017 poukázal, že neziskovky se staly komplicem pašeráků lidí, když migrantům poskytují spolehlivou taxislužbu mezi Afrikou a Evropou, čímž pašerákům snižují náklady a vylepšují rentabilitu jejich „business modelu“.

„Migranti a uprchlíci povzbuzení příběhy těch, kterým se to úspěšně povedlo v minulosti, se o toto nebezpečné překročení moře pokouší, neboť vědí, že se mohou spolehnout na humanitární pomoc, která je do EU dostane,“ uvádí tato zpráva.

Je ironií, že toto povzbuzování k riskantnímu jednání službami neziskovek a evropská politika otevřených hranic k migrantům v převážné míře přispěly k těm hrozným ztrátám na životech ve Středozemním moři.

Papež vracející se při své homilii k paralele s milosrdným Samaritánem řekl, že dnes mnozí podléhají pokušení raději se dívat jinam, než aby si špinili ruce s pomocí svým bližním v nouzi.

To pokušení „nabývá forem zavírání svého srdce vůči těm, kteří mají svá práva úplně stejně, jako je máme my, tj. práva na bezpečnost a důstojné životní podmínky. Ti radši staví zdi, skutečné nebo virtuální, než aby stavěli mosty,“ řekl.

„Když tak stojíme před výzvou současných pohybů migrantů, tak je jedinou rozumnou reakcí ta, která spočívá na solidaritě a milosrdenství,“ pokračoval František. „Taková reakce, které dělají menší starosti kalkulace, než potřeba rovnoměrného přerozdělení odpovědností a poctivého a upřímného vyhodnocení alternativ a uvážlivého managementu.“

Papež uznal, že ta správná imigrace „bere v úvahu dobro své vlastní země,“ přičemž rovněž „bere ohledy na ostatní v čím dále více vzájemně provázaném světě.“

Zdroj: breitbart.com