Papež František bude tento pátek na hlavním oltáři Baziliky Svatého Petra sloužit speciální „Mši za migranty“, aby tak připomněl páté výročí své návštěvy migrantů na italském ostrově Lampedusa, oznámil ve středu Vatikán.

Ředitel Tiskové kanceláře Svaté stolice Greg Burke o tom na webové stránce Vatikánu vydal prohlášení, které láká lidi na tuto mši na podporu migrantů, jež bude časem modliteb za ty, kteří zahynuli, ty, co přežili i za ty, kteří jim pomáhali.“

Pan Burke řekl, že na této události se očekává účast asi 200 lidí „včetně uprchlíků a lidí, kteří o ně pečují.“

Papež v posledních měsících naplno rozběhl tlak ve prospěch migrantů v naději, že tím vyvolá „změnu smýšlení“ ohledně imigrace a v posledním poselství zase trval na svém, že imigranti nepředstavují žádnou hrozbu pro společnost, nýbrž že jsou naopak obohacením.

„To je požadavek na změnu smýšlení,“ řekl. „Musíme přejít od toho, abychom ostatní považovali za hrozbu, na smyšlení, kdy nás budou těšit a budeme si jich cenit jako osob, jejichž životní zkušenosti a hodnoty mohou značně přispět k obohacení naší společnosti.“

„Aby k tomu došlo, tak náš základní přístup k ostatním musí přejít od hledání střetnutí s ostatními, na jejich vítání a poznávání, a na úctu k takovému člověku či k takové osobě,“ dodal.

Papežova podpora volného toku imigrantů jej postavila do kolizního kurzu s populistickými vůdci, kteří přijímají kroky k zaškrcení přílivu mezinárodní masové migrace. Loni František řekl, že rostoucí nepřátelství vůči migrantům je podněcováno „populistickými řečmi“ s dodatkem, že pochybení páchané nevítáním migrantů vyrůstá ze sebestřednosti.

Je třeba pravé změny v srdci, řekl papež, protože odmítání migrantů „v podstatě vyrůstá ze sebestřednosti a je přiživováno řečmi populistů.“
Podobný postoj pontifik přijal i při nedávném interview s Reuters, v němž prohlásil, že populismus imigrační krizi Evropy nevyřeší a trval na tom, že Evropa je spíše příčinou mnoha problémů Afriky a má povinnost vítat ty, kdo do ní přichází hledat lepší život.

Když byl tázán, co si myslí, že je řešením migrační krize otřásající Evropou, tak papež odpověděl: „Populismus tím řešením není,“ s dodatkem, že bez migrantů by Evropa zanikla, protože nikdo nemá děti.

„Podívejme se do historie,“ řekl. „Vždyť Evropa byla stvořena imigranty. Podívejme se na současnou situaci. V Evropě je ohromná demografická mrtvá sezóna. Za chvíli bude prázdná.“

Papež pochválil Itálii a Řecko stejně jako Turecko, Libanon a Jordánsko za jejich „smělost a štědrost“ při vítání migrantů, kdy naznačoval, že právě toto je ta správná reakce.

Vatikán vydal modlitby pro papeže na Mši za migraci, kterou odslouží tento pátek, a mezi ně patří i následující zahajovací modlitba.

Ó, Bože, otče všech lidí, pro tebe není nikdo cizinec, nikdo není vyloučen z tvého otcovství; pohlédni s láskou na uprchlíky, ty v exilu, oběti segregace a opuštěné a bezmocné děti tak, aby se jim všem dostalo tepla domova a domoviny, a abychom my mohli poskytnout všem chudým a utlačovaným citlivé a štědré srdce. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého syna, který žije a panuje s tebou v jednotě s Duchem svatým jako jediný Bůh vždy a navždy

Zdroj: breitbart.com