Nostradamovy předpovědi na rok 2023 zahrnují třetí světovou válku, zánik monarchie a příchod antikrista. Astrolog Nostradamus ze 16. století měl talent na předpovědi soudného dne. (Foto: Flickr)

Nostradamovy předpovědi pro rok 2023 zahrnovaly třetí světovou válku, smrt monarchie a příchod antikrista.

Morovému lékaři se připisuje předpověď velkého požáru Londýna, nástupu Hitlera, útoků z 11. září a pandemie COVID 19. Jeho předpovědi směřují k plamenům a tragédiím, občas se trefí, ale častěji se netrefí.

Nostradamův chmurný pohled na svět, známý jako „prorok zkázy“, prý formovala velká dávka Starého zákona a utrpení ze ztráty manželky a malých dětí v důsledku nemoci, pravděpodobně moru. Zdá se, že poté, co se mu nepodařilo zachránit ty, na kterých mu záleželo nejvíce, se rozhodl varovat nás ostatní svými objevy zkázy.

Podle Nostradama „nebeský oheň na královskou stavbu“ dopadne v roce 2023. Pokud by se to vykládalo doslova, mohlo by to znamenat, že meteor letí přímo na Buckinghamský palác a nakonec ho spálí. V přeneseném smyslu Harry a Meghan Markle použili nový typ ohnivé síly, aby zapálili a zničili pověst královské rodiny, jak ji známe. Nedávno natočili „bombastický“ seriál Netflixu, v němž popisují zlovolné činy, které proti nim koruna provádí.

Nostradamus předpovídá, že „sedmiměsíční velká válka, lidé mrtví zlem“, zachvátí v roce 2023 celou zemi. To by se mohlo vztahovat na katastrofální konflikt na Ukrajině, který je zatím definován válečnými zločiny a vysokým počtem obětí z řad civilního obyvatelstva, i když přichází trochu pozdě na přestřelku. Vladimir Putin se docela blíží zosobnění „zla“, které mu Nostradamus přisuzuje jako šiřiteli nenávisti a obchodníkovi se smrtí.

Proroctví předpovídá, že v příštím roce se boj vyostří v plnohodnotnou světovou válku, která by vzhledem k ohroženým jaderným arzenálům mohla vyústit v apokalyptickou míru devastace.

Podle Nostra „Antikrist velmi brzy vyhladí všechny tři. Jeho válka bude trvat dvacet sedm let. Nevěřící jsou mrtví, v zajetí a ve vyhnanství. Zemi pokryje krev, lidská těla, voda a rudé krupobití“.

Věříme, že se tato proroctví nenaplní.

Zdroj: insiderpaper.com