Velkým problémem je nakládání s radioaktivním odpadem, který při výrobě elektřiny vzniká. S návrhem řešení ale nyní přišel Gerard Mouro, francouzský vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 2018. (Foto: Wikimedia)

V současnosti se radioaktivní odpad z jaderné elektrárny, podle stupně radioaktivity zpracuje a následně se ukládá do skladů vyhořelého jaderného paliva. 

I když vědci v budoucnu počítají s jeho přepracováním a následným opětovným využitím v atomových elektrárnách, zatím je to všechno jen v teoretické rovině.

Jaderný odpad, ať už s nízkou, střední nebo vysokou intenzitou, se tak ukládá do úložišť a dále se s ním nenakládá. Je tedy jasné, že se ho hromadí stále více a zejména z dlouhodobého hlediska to může znamenat problém.

Gerard Mouro, který život zasvětil práci s laserem však přichází s možným řešením. Navrhl laser s vysokou intenzitou, kterým by „ostřeloval“ jaderný odpad.

Bombardováním paprsky by jaderný odpad prošel transmutací, a tak by změnil své složení. Díky tomuto řešení by se jaderný odpad mohl stát méně nebezpečným a neradioaktivním.

„Byl by to svatý grál,“ řekl pro Bloomberg Christian Chardonnet, vedoucí velkých infrastrukturních projektů spadajících pod francouzské ministerstvo výzkumu.

Procesem transmutace jaderného odpadu se věnují i ​​jiní vědci, ale řešení jsou náročné a zejména finančně nákladné. Avšak při velkých investicích do technologie by se proces mohl zdokonalit a našly by se nová řešení, která by ho i zlevnili.

Zdroj:  futurism.com