Při projevu na setkání majitelů soukromých tryskáčů a super jachet, známém jako summit COP 26, Al Gore představil své nejnovější řešení, jak omezit emise uhlíku, a to masový dohled prostřednictvím satelitů, senzorů a umělé inteligence. (Foto: Youtube / MSNBC)

V rozhovoru s Andreou Mitchellovou z MSNBC Gore prohlásil, že technologie vytvořená takzvanou koalicí Climate TRACE bude monitorovat emise skleníkových plynů a odhalovat viníky.

„Data získáváme důsledně z 300 existujících satelitů, více než 11 000 pozemních, vzdušných a námořních senzorů, mnoha internetových datových toků a pomocí umělé inteligence,“ vysvětlil Gore a dodal…

„Všechny tyto informace se zkombinují, viditelné světlo, infračervené záření a všechny další informace, které se k nám dostanou, a my nyní můžeme přesně určit, odkud emise skleníkových plynů pocházejí.“

Gore, který v roce 2008 prohlásil, že do pěti let nezbude žádná polární ledová čepička (což byla lež, pozn. red.), pokračoval:

„A příští rok to budeme mít až na úroveň každé jednotlivé elektrárny, rafinerie, každé velké lodi, každého letadla, každé skládky odpadu a budeme mít totožnost lidí, kteří jsou za každý z těchto toků emisí skleníkových plynů zodpovědní.“

A co se, proboha, stane s těmito klimatickými zločinci, Al?

„Pokud je investoři nebo vlády či občanští aktivisté budou chtít pohnat k odpovědnosti, budou mít informace, na jejichž základě budou moci jednat a pohnat je k odpovědnosti,“ prohlásil Gore.

Podívejte se:

Gore a jeho 300 satelitů doufejme zjistí, že největšími světovými znečišťovateli je elitní superbohatá luxusní třída.

Nový výzkum Institutu pro evropskou politiku životního prostředí (IEEP) a Stockholmského institutu pro životní prostředí (SEI) zjistil, že do roku 2030 bude uhlíková stopa 1 % nejbohatších lidí na cestě k tomu, aby byla 30krát větší než velikost slučitelná s omezením globálního oteplování na 1,5 °C do konce století, což je ambicióznější teplotní cíl Pařížské dohody.

Zpráva uvádí, že pokud bude současný trend pokračovat, bude v roce 2030 1 % nejbohatších představovat 16 % celosvětových emisí CO2.

Dokument konstatuje, že „stále více určují rozsah globální nerovnosti a pravděpodobně mají větší vliv na politickou a společenskou přijatelnost národních snah o snižování emisí,“ a dodává: „Je proto pozoruhodné, že ve všech hlavních zemích produkujících emise bude mít 10 % a 1 % nejbohatších na národní úrovni spotřební stopu na obyvatele výrazně vyšší než globální úroveň 1,5⁰C na obyvatele.“

„Emise z jediného letu miliardáře do vesmíru by přesáhly celoživotní emise někoho z miliardy nejchudších lidí na Zemi,“ uvedl v dalším prohlášení Nafkote Dabi, vedoucí klimatické politiky Oxfamu.

Dabi dodal: „Zdá se, že malá elita má volnou ruku ke znečišťování. Jejich nadměrné emise podporují extrémní počasí po celém světě a ohrožují mezinárodní cíl omezit globální oteplování.“

„Jen emise 10 % nejbohatších by nás mohly v příštích devíti letech poslat za dohodnutý limit,“ pokračoval Dabi a vyzval: „To by mělo katastrofální důsledky pro některé z nejzranitelnějších lidí na Zemi, kteří již nyní čelí smrtícím bouřím, hladu a bídě.“

Jak jsme uvedli minulý týden, na klimatický summit COP přijelo elitních hodnostářů více než 400 soukromých letadel, což podle konzervativních odhadů představuje 13 000 tun oxidu uhličitého.

Lidé jako Jeff Bezos, Bill Gates a princ Charles, kteří žijí své životy v soukromých tryskáčích, superjachtách a na letech do vesmíru, se okamžitě pustili do poučování zbytku světa o své uhlíkové stopě.

Jezdí tryskáčem po celé planetě, aby se navzájem setkávali, cpali se prvotřídní zvěřinou a hovězími steaky, zatímco všem ostatním říkají, aby drželi hubu, zůstali doma a ideálně jedli brouky:

Zdroj: zerohedge.com