Vozítko NASA Curiosity objevilo na povrchu Rudé planety velký obsah metanu. Může to být signál o existenci života na Marsu, píše The New York Times.

Odborníci z Kosmické agentury USA dostali tuto informaci tento týden. Vědci požádali o dodatečná data z Curiosity, aby mohli provést pokusy pro potvrzení své hypotézy. Očekává se, že další údaje z vozítka přijdou v pondělí.

NYT píše, že objevený plyn mohl být vyloučen nedávno, protože k rozkladu molekul metanu docházelo v tenké atmosféře Marsu několik století pod vlivem slunečního světla a v procesu chemických reakcí.

Výzkumníci také nepopírají, že se objevený plyn mohl nacházet uvnitř planety miliony let, a dnes se dostal na povrch přes trhliny.

Pozemské bakterie vylučují metan jako konečný produkt látkové výměny.

Nazývají je také metanogeny, nachází se ve velkém množství v místech, kde je málo kyslíku: pod zemí, a v zažívacím ústrojí živočichů.

Metan také vzniká v geotermálních reakcích, které vůbec nesouvisí s biologií.

NASA uveřejnila podivné fotografie zachycené na povrchu planety, což vypadá na neznámou aktivitu UFO.

Nicméně, jak je zvykem, uvedený je jev je pdajně odlesk fotoaparátu.

Zdroj:  express.co.uk