Tento objekt se nachází v takové velké vzdálenosti od Země, že signál, který NASA k němu vyslala, byl na cestě až 19,5 hodin. Kosmická loď je od naší planety vzdálena více než 20 miliard kilometrů.

Pro srovnání:

Vzdálenost Země-Slunce je "jen" 150 000 milionů kilometrů a elektromagnetický signál ze Slunce na Zemi by cestoval přibližně jen 8 minut.

Touto vzdálenou kosmickou lodí je Voyager 1, který NASA vystřelila v roce 1977 do kosmu a v současnosti je nejvzdálenější sondou vyslanou ze Země.

Díky tzv. Thruster, které sonda nese s sebou, její bylo dlouho možné komunikovat se Zemí. V roce 2014 však vypověděly svou službu. Inženýrům NASA se loni podařilo zaktivovat 4 jiné Thruster, které byly původně myšleny pouze jako rezerva a nebyly aktivovány téměř 40 let. A ty začali pracovat.

Pak se skupině vědců NASA, kteří mají na starosti projekt Voyager, podařilo zhotovit spojení se sondou, a to 28. listopadu 2017.

Vědci byli nadšení, že po tak dlouhé době bylo možné tyto přístroje zaktivovat a ty mohou pracovat dále. Tak je opět možné zachycovat vzrušující informace a údaje z míst nacházejících se v kosmickém prostoru, který nepatří do naší sluneční soustavy.

Pochopitelně, že tímto byla životnost komunikace se sondou jen na několik let prodloužena. Pak je konec a sonda bude i nadále putovat vzdálenými prostorami kosmu, ale už na věčné časy bez jediného "slova" vysloveného směrem k Zemi.

Roman Bednář