West Davis se narodil v roce 1911 v Montgomery v USA. Od dětství vyprávěl svým příbuzným, že si pamatuje svůj předchozí život. (Foto: Youtube)

Někde v poušti bojoval chlapec, který byl válečníkem. Po dvou velkých bitvách byl pověřen stráží v chrámu. Dítě ve věku 4 let dokázalo okamžitě pojmenovat, co jedlo nebo nosilo před více než 3 000 lety.

Když mu bylo osm let, začal navštěvovat knihovny, kde vyhledával knihy o starých arabských zemích a studoval je. V literatuře si však nenašel místo, které by mu utkvělo v paměti. Ve studentských letech West Davis s vyznamenáním absolvoval univerzitu a stal se archeologem. Po ukončení studia se Američan přestěhoval do Paříže, kde se seznámil s francouzským odborníkem Mauricem Dunantem. Francouzovi se na Westovi líbila jeho úžasná historie a jeho dychtivost najít právě toto místo. Od roku 1936 se Američan účastnil vykopávek pod vedením významného Dunanta.

A teprve v roce 1955 byl zcela náhodou při vykopávkách objeven čedičový lev, který se okamžitě zapsal do paměti West Davise. Američan řekl, že někde poblíž musí být chrám, kde byl před více než 3000 lety strážcem. O rok později Dunantův tým objevil v bezprostřední blízkosti ruiny starověkého chrámu. Je pravda, že tehdy neměli technické prostředky, aby mohli provést plnohodnotnou práci. Proces se zastavil, ve francouzském týmu vypukly spory a Davis se ocitl mezi místními archeology, kteří převzali zodpovědnost za vykopávky starobylé stavby.

V roce 1976 byl pod vedením Aliho Abu-Assafa vykopán chrám Ain Dara. Westa čekalo velké zklamání. Všechny šperky, fresky a nádherná architektura byly zničeny. Z vyznamenání, které se Američanovi vrylo do paměti, se vyklubala jen hromada kamení. Některé basreliéfy se samozřejmě dochovaly, stejně jako takzvané „Boží stopy“.

Teprve v úctyhodném věku se West Davis pokusil napsat knihu „Cesta do 3000 let“, kde popsal své vzpomínky. Američan ji bohužel nedokázal dokončit. Ve věku 68 let zemřel a hlavní tajemství si vzal s sebou. Mnozí se domnívají, že Davis si tento příběh vymyslel, aby si vybudoval kariéru, ale je třeba poznamenat, že z něj žádné „dividendy“ neměl.

Všechny objevy, které byly učiněny v týmech Dunanta a Alího Abú-Assafa, nepřinesly mnoho peněz ani slávy. Hlavní motivací archeologa byla touha najít chrám, kde v minulém životě hlídal.

Jeho dcera je stále naživu a v roce 2012 poskytla rozhovor alabamským novinám. Poznamenala, že její otec byl společenský a přátelský a rád vyprávěl o svém minulém životě. Zároveň byla jeho touha najít stejný chrám mnohonásobně silnější než otcovská nebo manželská láska. Ten muž neustále cestoval a byl prostě posedlý svou myšlenkou. Pokud je to všechno pravda, pak se jedná o další skutečný případ reinkarnace. Je škoda, že akademická věda zatím existenci tohoto jevu popírá, ačkoli podobných případů neustále přibývá.

Zdroj: bfk.info