Odborníci z Chicagské univerzity (USA) poprvé publikovali text napsaný na starověkém egyptském papyru FMNH31324 a jeho rozluštění. Ukázalo se, že je to fragment takzvané První knihy dechů, starověkého pohřebního textu, který má umožnit mrtvým lidem připojit se k bohům v posmrtném životě.

Studie je publikována v časopise Journal of Near Eastern Studies a krátká verze je zveřejněna na portále Phys.org. Mluvíme o papyru FMNH31324, který byl získán muzeem Field Museum of Natural History v Chicagu 24. května roku 1894. Pro muzeum byl tento artefakt v Evropě zakoupen sběratelem Edwardem E. Ayerem.

Předchozí studie ukázaly, že text na papyru je fragmentem zmíněné První knihy dechů a byl přepsán, ale ne zkopírován, z dřívějšího zdroje.

Při studiu původu této knihy vědci zjistili, že písař nedodržoval doslovnou citaci. Text doplnil kouzly z Knihy mrtvých, vynechal některé pasáže a zbytek doplnil novými komentáři.

Díky úsilí neznámého autora se papyrus FMNH 31324 stal dokumentem, v němž byla dříve nezávislá kouzla Knihy mrtvých sloučena do jediné struktury zaměřené na zbožňování mrtvých a jejich představení k božské komunitě. Toto nové dílo na začátku rukopisu je pojmenováno jako První kniha dechů.

Vědci našli podobná jména na začátku mnoha dalších rukopisů.

Nebylo možné určit přesné místo původu, ale vědci se domnívají, že rukopis pochází ze západního pobřeží Vesetu. Věří se, že byla zřejmě napsána a ilustrována jedním autorem. Psal na samostatné listy, které pak byly spojeny do jednoho svitku.

Kvůli poškození papyru nebyl majitel rukopisu dosud identifikován a přesné datum jeho vzniku dosud nebylo určeno. Ale výzkumníci poznamenávají, že pokud se v budoucnu najdou další papyry patřící stejné osobě, jméno vlastníka bude možné zjistit.

Podle stylu psaní vědci zjistili, že vznikl přibližně mezi druhou polovinou prvního století před naším letopočtem a koncem prvního století našeho letopočtu. Autor byl asi vzdělaný člověk, jelikož v textu nejsou žádné charakteristické chyby a gramatika je verzí „klasického středoegyptského jazyka s mnoha různými rysy pozdější doby“.

Papyrus obsahuje ilustrace, zejména obraz božstva na oltáři, slavnou scénu z Knihy mrtvých a tři ozbrojené mytické strážce: jedná se o postavy s lidskou hlavou a nožem v ruce, s krokodýlí hlavou a palcátem v ruce, stejně jako s hlavou šakala a nožem.

Bylo také zjištěno, že papyrus FMNH 31324 je „zkrácenou“ verzí První knihy dechů. Vyprávění je v něm přerušeno poté, co dojde ke „ztotožnění částí těla zesnulého s různými božstvy“. Předpokládá se také, že První kniha dechů byla vždy pokládána pod hlavu zemřelého a Druhá kniha dechů byla uložena pod nohama.

Zdroj: snews.comphys.org