Globální období dramatických změn před 42 000 lety bylo výsledkem obratu v magnetickém poli Země, zjistil nový výzkum. (Foto: Flickr)

Australští vědci analyzovali pomocí radiokarbonové metody datování staré stromy na Novém Zélandu z doby, kdy se magnetické póly převrátily.

Podle radioaktivního uhlíku zachovaném ve starověkých letokruzích lze kolaps klimatu, hromadné vymírání a dokonce i změny v lidském chování v několika staletích přímo spojit s poslední změnou polarity magnetického pole Země.

Výzkumný tým pojmenoval období jako Adamsova přechodná geomagnetická událost neboli Adamsova událost.

„Vůbec poprvé jsme byli schopni přesně určit načasování a dopady posledního spínače magnetického pólu na životní prostředí,“ řekl vědec Chris Turney z univerzity v New South Wales v Austrálii.

Toto poslední období magnetického převrácení je známé jako Laschampova událost a je to to, čemu říkáme geomagnetická exkurze. Dochází k tomu tehdy, když si magnetické póly planety krátce vymění místa, pak se vrátí do svých původních pozic. Je to jedna z nejvíce prostudovaných událostí magnetického pole Země, zaznamenaná feromagnetickými minerály.

Stalo se to asi před 41 000 lety a trvalo to asi 800 let. Jaký přesně dopad měla tato událost na život na planetě, však nebylo jasné. Když tedy vědci v roce 2019 objevili starověký strom damaroň jižní (Agathis australis), který byl v tomto časovém období živý, chopili se šance dozvědět se mnohem více informací.

Stromy totiž zaznamenávají atmosférickou aktivitu ve svých letokruzích. Zejména radioaktivní uhlík může odhalit mnoho informací o nebeské aktivitě.

Vzhledem k tomu, že kosmické paprsky neustále proudí vesmírem, Země přijímá víceméně stálý přísun radioaktivního uhlíku. 

Když je magnetické pole Země oslabeno, jako tomu bylo během Laschampské události, do atmosféry proniká více kosmických paprsků, které produkují více radioaktivního uhlíku. Z tohoto důvodu se vědcům dříve podařilo zjistit, že se magnetické pole Země během tohoto 800letého období oslabilo na přibližně 28 procent své normální síly.

Damaroň jižní však umožnil výzkumnému týmu studovat léta, která vedla k Laschampské události. Zjistili, že Adamsova událost se odehrála asi před 42 200 lety a magnetické pole bylo před Laschampovou událostí v nejslabším bodě.

Toto oslabené magnetické pole by vyvolalo podstatné změny v atmosférickém ozonu Země s dramatickými důsledky, včetně elektrických bouří a velkolepé polární záře, a změn klimatu po celém světě.

„Nefiltrované záření z vesmíru roztrhalo částice vzduchu v zemské atmosféře, oddělilo elektrony a vyzařovalo světlo,“ řekl Turney.

„Ionizovaný vzduch usmažil ozónovou vrstvu, což vyvolalo vlnu klimatických změn po celém světě,“ dodal.

Je to v souladu s klimatickými a environmentálními změnami, které od této doby pozorujeme v jiných záznamech z celého světa, jako je záhadné vyhynutí australské megafauny.

To se také shoduje s některými z našich nejstarších jeskynních umění v záznamech, což vede badatele k hypotéze, že Adamsova událost mohla lidi jednoduše zahnat někam dovnitř.

„Tento náhlý posun v chování ve velmi odlišných částech světa je v souladu s rostoucím nebo změněným využíváním jeskyní během Adamsovy události. Jednalo se o potenciální úkryt před nárůstem ultrafialového záření B, což by mohlo také vysvětlit zvýšené používání červeného okrového opalovacího krému,“ uvádí se ve studii, publikované v časopise Science.

Je to samozřejmě všechno poněkud spekulativní, ale naznačuje to, že geomagnetický zvrat může být vážně událostí, která jednoduše změní svět. A nedávné důkazy naznačují, že jsme v současné době na pokraji dalšího.

To by podle vědců mohlo být v současném klimatu naprosto katastrofální.

„Naše atmosféra je již naplněna uhlíkem na úrovních, které lidstvo nikdy předtím nevidělo. Obrácení magnetického pólu nebo extrémní změna sluneční aktivity by byly bezprecedentními urychlovači změny klimatu,“ řekl Turney.

„Naléhavě potřebujeme snížit emise uhlíku, než se taková náhodná událost stane znovu,“ zdůraznil.

Zdroj: sciencemag.org