Na Slunci došlo k sluneční erupci, která do prostoru vypustila tzv. koronální hmotu směrem k Zemi, což na naší planetě vyvolá geomagnetické bouři. (Foto: NASA)

Může tak dojít k poruchám satelitní technologie.

Sluneční erupce jsou klasifikovány na stupnici pěti úrovní: A, B, C, M a nejsilnější je třída X.

V pondělí 7. prosince došlo na Slunci k sluneční erupci třídy C7.

Během erupce došlo k vypuštění koronální hmoty (CME) směrem k naší planetě. Plazma se uvolňuje do tzv. slunečního větru a putuje prostorem ve vesmíru.

Sluneční erupce v pondělí vychrlila plazmu právě směrem k naší planetě. Výbuch ionizovala horní atmosféru Země, což způsobilo mírnou ztrátu rádiové komunikace v Jižní Americe.

Týkalo se to hlavně frekvencí pod 10 MHz.

Analytici z NOAA modelují sluneční vítr s cílem odhadnout potenciální čas příjezdu geomagnetické bouře. P

odle jejich odhadů geomagnetické bouře G1 se vyskytne od středy večera do pátku. Odborníci z NOAA zároveň předpovídají, že sluneční erupce by mohla generovat polární záři, která by měla být viditelná ve čtvrtek v USA od Oregonu po Pensylvánii.

Částice putující ze Slunce směrem k Zemi mohou způsobit výpadky rádiového signálu či narušení satelitních technologií. Vypadávat tak může GPS, satelitní televize a také internet.

Zdroj:  swpc.noaa.gov