Evropská unie se ve středu snažila utišit vnitřní hádku kvůli dočasnému zákazu dovozu ukrajinských zemědělských produktů některými členskými státy – obchodní embargo hrozilo zvýraznit rozpory uvnitř bloku, který chce zoufale ukázat jednotu s Ukrajinou v konfrontaci s Ruskem. (Foto: Flickr)

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová napsala dopis vedoucím představitelům Polska, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Bulharska se souborem návrhů, které podle ní „reagují konkrétně na obavy členských států a zúčastněných stran v první linii, včetně zemědělců, a umožní nám v budoucnu reagovat ještě rychleji“.

V dopise byly uznány problémy, s nimiž se zemědělci setkali poté, co EU zrušila cla na ukrajinské obilí, aby usnadnila vývoz, když ruská válka na Ukrajině zadusila dodávky tradičními cestami. Uvolnění cel vedlo k nechtěnému nárůstu vývozu a v důsledku toho k nižším cenám, které snížily příjmy zemědělců.

Návrhy Evropské komise, které měly být dále rozpracovány během jednání později ve středu, vycházejí z původního balíčku podpory ve výši 56,3 milionu eur pro nejvíce postižené zemědělce v zemích první linie s možností druhého balíčku ve výši 100 milionů eur.

EU rovněž připravuje další technická opatření, aby se obavy zemědělců neproměnily v geopolitický problém, kvůli němuž by EU vypadala slabě a rozděleně, protože Rusko nadále okupuje rozsáhlé území sousední Ukrajiny.

Bulharsko se ve středu stalo poslední evropskou zemí, která dočasně zakázala dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů s výjimkou tranzitního zboží určeného na vývoz do jiných zemí.

Zákaz vstoupí v platnost 24. dubna, tedy několik týdnů před zahájením vlastní sklizně. Bulharský ministr zemědělství Javor Gečev uvedl: „Máme vlastní mnohamiliardovou produkci, o které se domníváme, že bude obtížně obchodovatelná, a pokud nepřijmeme opatření, utrpíme velmi vážné ztráty.“

Podobné zákazy přijalo i Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Evropská komise, která jako výkonná složka EU řídí obchod v rámci celého bloku, upozornila, že obchodní politika EU je utvářena kolektivně, nikoliv jednotlivými členskými zeměmi.

Komise se přiklání k tomu, aby pomohla bojující ukrajinské vládě dostat zemědělské produkty této země na světové trhy, a to jednak proto, aby se zmírnila celosvětová potravinová nejistota, jednak proto, aby napadená země získala tolik potřebný příjem.

„Jednostranná opatření mohou hrát do karet pouze protivníkům Ukrajiny a neměla by narušit naši neochvějnou podporu Ukrajině,“ napsala von der Leyenová ve svém dopise.

Poté, co ruská blokáda zabránila dodávkám opustit ukrajinské černomořské přístavy, EU zrušila cla na ukrajinské obilí, aby usnadnila jeho přepravu do Afriky a na Blízký východ jinými cestami, a nabídla zemědělcům v tranzitních zemích určitou kompenzaci, která však podle nich nebyla dostatečná.

Malý průlom v obchodním sporu nastal v úterý pozdě večer, kdy polští a ukrajinští představitelé uvedli, že konvoje ukrajinského obilí mohou opět cestovat přes Polsko na vývoz do zahraničí, ale pouze pokud bude náklad zapečetěn, střežen a monitorován, aby se zajistilo, že nebude přesměrován a nezaplaví polský trh.

Mluvčí EU Miriam Garcia Ferrerová dohodu uvítala, ale řekla: „Je to první krok a není to celé řešení. K řešení potřebujeme přístup EU, protože obchodní politika (je oblastí) působnosti EU. Potřebujeme, aby EU jednala.“

Zdroj: euronews.com