Tak zní titulek nejnovějšího klima-alarmistického článku na iDnes. Podepsána je soudružka Alžběta Bajerová. (Foto: Flickr)

Kvituji jako plus, že se alespoň podepsala, protože jinak jsou ty obzvlášť pitomé propagandistické články na iDnes, ale i na Novinkách, podepsány jako „iDnes“ nebo „Novinky“. Úplně teda nerozumím tomu, jak může článek napsat firma. Asi každý zaměstnanec napíše kousek, pak to schválí redakční rada, pak ještě valná hromada společnosti a jde to online. 😉

Pokud půjdeme po faktech v článku a ve studiích v něm uváděných, dozvíme se celou řadu důležitých fakt. Které všechny dělají naprosté hlupáky ze všech klima-alarmistů, eko-soudružku Bajerovou nevyjímaje.

První důležitá skutečnost, která stojí za pozornost, je fakt, že podle tohoto článku a podle nových „vědců“ (autorů nových, eko-pokrokových studií) doposud klima-alarm-„vědci“ neměli nejmenší ponětí o tom, jak vlastně rychle a na základě jakých faktorů tají ledovce. Ale úspěšně s tím straší již desítky let. Sice o tom nic nevědí, ale hlavně, že jsou za to vědecké tituly, účast na konferencích, pozvání do televize, ceny, granty…prachy a „prestiž“ „vědce“-hlupáka. Sorry jako. Teď tedy klima-alarm-„vědci“ říkají, že se doposud úplně ale úplně totálně mýlili. Ale teď už tedy mají jistě pravdu.

iDnes: „Vědci správně předpovídali, že ledovce ponořené do vody mizí nejen kvůli povrchovému odtávání a odlamování ker, ale také kvůli odtávání podmořské části ledovce.

V měření posledního uvedeného se však dosud spoléhali pouze na teoretické modely založené na matematických propočtech. První měření přímo v terénu, která provedli američtí vědci mezi lety 2016 a 2018, ukázala, že se modely nepříjemně mýlily.“

Modely se mýlily. „Nepříjemně“. Konkrétně stokrát. Takže jejich „vědecký“ model je zcela mimo v předpovědi tání ledovců, ale jinak naprosto přesně předpovídá kdeco – hokejkový efekt, který ne a ne nastat, zaplavení Floridy nejpozději v roce 2010, globální oteplení především vinou člověka a nutnost okamžitě vrátit lidstvo do prehistorické éry života na stromech. Krucinál, to i kartářka má přesnější předpovědi. Stejné modely vytváří pro předpověď vzestupu teplot – momentálně podle těchto modelů stoupnou globální teploty o 2 stupně do roku 2100. Pokud vezmeme do úvahy přesnost klima modelů, tak globální teplota může stoupnout až o 200 stupňů nebo naopak až o 200 stupňů klesnout. V roce 2100 bude průměrná teplota na Zemi mezi minus 190 stupni a plus 210 stupni Celsia.

Druhá věc, která v článku stojí za povšimnutí je fakt, že klima-alarm-„vědci“ se již opravdu dopracovali do naprosté lysenkovštiny. S vědou to již nemá nic společného. Tým „vědců“ zkoumal necelé tři roky jeden konkrétní ledovec. A to konkrétně ledovec, který taje velice rychle v poslední době, ale byl vybrán jistě jen náhodou, úplně náhodičkou pro podobný „výzkum“.  Takže co tu máme? Pečlivě vybraný ledovec, který taje velice rychle. A na něm se „zkoumá“ obecná charakteristika rychlosti tání ledovců. Zajímavé. To je jako zkoumat rychlost vystřeleného puku Jardy Jágra a na základě takového výzkumu tvrdit, že každý člověk od novorozeněte až po starce střílí puk rychlostí 140 km/h.

Vzhledem ke krátkodobosti tohoto výzkumu je to však ještě horší s „vědeckostí“. Na základě necelých tří let v jednom konkrétním místě prostě nelze v seriózní vědě dělat závěry ohledně obecně platných dlouhodobých charakteristik globálních trendů. Předtím měli model. Dnes říkají, že ten model byl úplně špatný. Takže nelze vyloučit, že jsou úplně špatně i další modely klima-alarmistů. Nebo třeba úplně všechny? Sakra, reálně není lidstvo sto předpovědět teplotu na příštích 24 hodin dopředu s přesností větší než +- pět stupňů, a tady máme borce, kteří předpovídají teplotu na sto let dopředu s přesností na desetiny stupně Celsia.

Třetí (známý i odjinud, nejen ze zmíněného iDnes článku) fakt je, že v současné době klima-alarm-„vědci“ tvrdí, že vlivem údajného globálního oteplení stoupla hladina oceánů o 3,2 mm. Pardon. To je prostě naprostý nesmysl. To je hodnota, která není globálně změřitelná a lokálně je nesmyslná. Globálně nelze změřit hodnotu, která je daleko, daleko menší než nepřesnost měření. Pravítkem prostě nezměříte velikost atomu. Tedy vlastně ano – v moderní „multikulti“ „vědě“.

Někdy stačí zdravý selský rozum – jak chcete změřit globálně vzestup hladiny oceánů v rozsahu jednotlivých milimetrů? Když máte možnost měřit jen několik, třebas několik desítek jednotlivých míst, jejichž výška je v každém místě ovlivněna faktory, které všechny mají společně vliv v řádech metrů. Příliv, odliv – až několik metrů. Vlny – až několik metrů. Nepřesnost měření an sich – určitě milimetry, spíše centimetry (z družice prostě nelze měřit s přesností na milimetry, zejména ne permanentně se pohybující objekt, jakým je mořská hladina v jednom konkrétním místě). Dohromady tu máte kolísání hodnot v řádu metrů, nepravidelné kolísání, nezměřitelné a nekvantifikovatelné kolísání v řádech metrů. A pak se najde někdo, kdo tvrdí, že naměřil 3,2 mm. Pardon. To je jako tvrdit, že stojíc na runwayi u řvoucího motoru tryskového dopravního letadla jsem slyšel šeptání lidí v odletové hale.

Ale možná, že tu výšku hladiny světových oceánů na desetinu milimetru přesně změřila svým ostřížím zrakem mentálně postižená Greta. Když vidí na vlastní oči molekuly kysličníku uhličitého všude okolo sebe, proč by nemohla na vlastní oči vidět rozdíl v hladině oceánů na desetiny milimetru přesně. V multikulti imbecilním světě je možné vše.

Pozn.: Kombinovaný vliv přílivu a odlivu a vln nelze „odfiltrovat“ z principu – jde o chaotický systém, tedy systém, který z principu nelze předvídat. (Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie\\\_chaosu a https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos\\\_theory plus samozřejmě celá řada knih i dalších on-line zdrojů). Takže tedy vlny v kombinaci s přílivem a odlivem nelze přesně modelovat, tedy ani kvantifikovat, předvídat jejich efekt na výšku hladiny v jakémkoli konkrétním místě. Jediné, co zbude, je použít model, kde „odfiltrujete“ metry tak šikovně, že vám zbudou vytoužené milimetry „vzestupu hladiny světových oceánů“.

Měření úbytkem pobřeží nebo poklesem souše je také často zmiňováno klima-alarm-„vědci“. A také je to nesmysl. Pobřeží podléhá erozi, přirozené erozi. 3,2 mm jsou dvě nebo tři zrnka písku na pláži. Na pláži, kde je rozdíl mezi přílivem a odlivem asi tak 10 000 zrnek písku a každá malá vlna představuje rozdíl asi tak tisíce zrnek písek. A někdo tvrdí, že změřil úplně přesně rozdíl dvou zrnek na pobřeží, kde se voda mele v rozsahu +/- 10 000 zrnek písku každých cca 12 hodin a +/- tisíc zrnek písku každé tři sekundy. A dokázal to změřit na celém světě a zprůměrovat.

A to jsou 3,2 milimetru ZA ROK! Takže přepočteno na měření je to 8,8 mikrometrů za den. 0,36 mikrometrů za hodinu. Nebo také 6 nanometrů za minutu. To tam takhle stojíte s aparaturou na pobřeží a měříte, o kolik ubývá pevniny. Za minutu přijde 30 vln, každá z nich opláchne v průměru 1 až 1,5 metru pobřeží. Za minutu se změní výška hladiny, tedy pevniny „ubude“ nebo „přibude“ čistě vlivem odlivu nebo přílivu cca 0,7 milimetru. Takže každá vlna je zhruba 1,25 miliardy nanometrů, ale přesně to není schopen nikdo určit s přesností přesahující centimetry (tedy s přesností na stovky milionů nanometrů). Příliv nebo odliv změní výšku hladiny o zhruba 694 tisíc nanometrů každou minutu, ale přesně to není nikdo schopen určit s přesností přesahující centimetry za den (tedy s přesností na stovky milionů nanometrů v denním průměru). A vy během té minuty údajně identifikujete odchylku na jednotlivé nanometry způsobenou „globálním oteplením vyvolaným táním ledovců“.

Tady máte deset hodin videa mořských vln https://www.youtube.com/watch?v=WHPEKLQID4U