Ve čtvrtek 12. května celou Francii zachvátila vlna pouličních nepokojů a stávek kvůli rozhodnutí prezidenta Francie Francoise Hollanda a jeho vlády provést pracovní reformu. Využili článek 3 paragrafu 49 francouzské ústavy, který umožňuje vyhnout se hlasování v Národním shromáždění a přijmout dokument na svoji odpovědnost. Zákonodárný projekt, který má sloužit jako prostředek pro boj s nezaměstnaností, předpokládá velké změny v pracovním zákonodárství. Hlavní novinka se týká toho, že celonárodní pracovní pravidla budou zaměněna za individuální pravidla pro každého zaměstnavatele.


U zaměstnavatele se konkrétně objeví možnost rozšířit již existující normu 35 hodinového pracovního týdne na 48 hodin (ve výjimečných příkladech dokonce na 60 hodin). Pokud bude zákonodárný projekt přijat, zaměstnavatelé budou také moci snáze propouštět spolupracovníky a pracovní den bude moci být rozšířen na 12 hodin.