Až 200 tisíc potenciálních migrantů v loňském roce překročilo hranice Evropské unie. S odkazem na údaje Europolu to tvrdí europoslanec Tomáš Zdechovský. Údajně jde o lidi, kteří ke vstupu použili padělané či kradené osobní doklady.

Uprchlíci se právě díky falešným dokladům lehce vyhnou hraničním kontrolám, migračním předpisům a vízovým požadavkům. Bezpečnostní experti varovali, že tyto postupy jsou příčinou nekontrolovaného vstupu zločinců a teroristů do Evropské unie. Po interpelaci europoslance Tomáše Zdechovského tuto skutečnosti poprvé potvrdil i eurokomisař Dimitris Avramopulos.

„Pašeráci migrantů se stále více organizují, vytvářejí sofistikované profesionální sítě, které fungují nadnárodně, čímž je tato bezpečnostní hrozba s kradenými doklady stále silnější. Interpeloval jsem proto Komisi, abych zjistil, jaké kroky proti tomuto fenoménu dělá," uvádí Tomáš Zdechovský důvody, proč se obrátil na Komisi.

A nyní se dočkal odpovědi. Komise se údajně touto problematikou delší dobu zabývá, díky čemuž vznikl Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady.

„Během uplynulých 12 měsíců proběhly za podpory Europolu čtyři významné operativní akce, jež vedly k zatčení nejméně 47 pachatelů trestných činů, kteří používali padělané nebo falešné cestovní doklady k převádění migrantů či obchodování s lidmi. V jednom případě se organizátorům akce podařilo zajistit 900 cestovních pasů a průkazů totožnosti a pozatýkat 11 členů zločinecké skupiny zapojené do krádeží a padělání cestovních dokladů," uvedl Avramopulos v odpovědi.

Navíc Komise uvedla, že agentura Frontex podporuje odborné vzdělávání pro členské státy v oblasti boje proti padělkům a vydává různé příručky o syrských a iráckých dokladech.
Zdechovskému to však nestačí a chce, aby Komise navrhla postup proti lidem, kteří se do EU dostali díky padělaným dokladům.

„Řeší prakticky jen pašeráky a nikoliv těch 200 tisíc nelegálních migrantů. U těch, jak víme z dalších zdrojů, pan komisař dále prosazuje svobodu cestování, s čímž naprosto nesouhlasím a v příslušném výboru proto budu požadovat, aby bezpečnostní složky provedly zpětné kontroly a tito lidé byli vyhoštěni," uvedl na závěr Zdechovský.

Zdroj: snews.com