Pokud vás zajímalo, koho Klaus Schwab obdivuje, je na čase oficiálně přidat bývalého vůdce Sovětského svazu, komunistu Vladimira Iljiče Lenina. (Foto: X)

Zakladatel a předseda Světového ekonomického fóra Klaus Schwab otevřeně prohlásil, že globální katastrofy jsou velkou příležitostí ke globálním změnám.

„Pandemie představuje vzácnou, ale úzkou příležitost k zamyšlení, novému pojetí a přenastavení našeho světa,“ říká Klaus Schwab.

Světové ekonomické fórum nazývá nové změny, které hodlá vnutit masám, „Velkým resetem“.

Pandemie Covidu byla nedávným zvratem událostí, který podnítil další rozvoj této agendy, ale WEF existuje již od roku 1971.

Mnozí spekulují, že naše vlády spolupracují na zničení ekonomiky, aby ji mohly znovu vybudovat.

„Nebudete nic vlastnit a budete šťastní,“ říká Klaus Schwab.

Většina lidí pravděpodobně nebude vlastnit žádný majetek, ale bohaté elity budou létat po světě ve svých soukromých tryskáčích a odpočívat ve svých megalomanských sídlech na Turks a Caicos, zatímco rolničtí občané budou otročit v práci 12 hodin denně.

Nejlepší na tom je, že přesvědčili masy, že je to všechno pro jejich dobro a pro „záchranu planety“.

„Nemáme jinou možnost, protože jinak, pokud nepřijmeme nezbytná opatření a nebudeme znovu budovat ekologičtějším a udržitelnějším a inkluzivnějším způsobem, pak skončíme [dalšími] pandemiemi a [dalšími] katastrofami urychlujícími globální oteplování a klimatické změny,“ řekl Karel a papouškoval refrén WEF, že k odvrácení „hrozící katastrofy“ jsou nutné zásadní globální zásahy do obchodních praktik a spotřebních návyků.

Zdroj: valuetainment.com