Neočekávané echo od Marine Le Pen, vůdkyně francouzské pravicové Národní fronty, se ozvalo od bývalého francouzského ministra obrany, který odsoudil americký vliv na zahraniční politiku EU tvrzením, že EU by měla opustit NATO a přestat se „sklánět před politikou USA.“ Jak už Breitbart London referoval počátkem tohoto měsíce, tak Le Pen prohlásila zahraniční politiku EU „katastrofální“ a řekla, že nad tou EU ztratila kontrolu ve prospěch Washingtonu.


Teď je to Charles Millon, francouzský ministr obrany z let 1995 až 1997 v centro-pravicové vládě ministerského předsedy Alaina Juppé, kdo dští kletby na washingtonský vliv nad EU.

Naléhá na EU, aby opustila NATO, znemožnila Bruselu, aby se „skláněl před americkou politikou“, a aby zřídila armádu EU, z níž by měla být vyloučena Británie, „protože ta má odlišné zájmy,“ a učinila centrum zahraniční politiky EU z Francie.

V článku pro mozkový trust Geopolitický informační servis převzatém do Sunday Express Millon řekl: „Např. politické rozepře na Ukrajině jsou přímou hrou mezi Ruskem a Spojenými státy, která úplně obchází Evropskou unii, která je v jistém smyslu skutečným zdrojem tohoto vření, kvůli touze EU integrovat Ukrajinu do své ekonomické sféry.“

„Evropská touha po nekonečné expanzi a její metody uchvácení Ukrajiny do své ekonomické sféry, je mírně řečeno, netaktní stejně jako nedává naprosto žádný geopolitický smysl.“

Podobně i proti establishmentu zaměřená Le Pen řekla, že EU nabídka dohody pro Ukrajinu „jasně uvedla do chodu vydírání a to nemůže pomoci ničemu jinému kromě rozdmychání disentu uvnitř této země.“

To, co chce Millon místo toho, je „společná zahraniční politika s artikulovanou, dalekosáhle překlenující sdílenou vizí našeho místa ve světě, jaká je klíčová pro rozvoj společné evropské obranné politiky. Seskupení asi tak šesti zemí EU – s vyloučením Británie, protože ta má odchylující se zájmy – by se mohlo stát způsobem, jak se pohnout vpřed.“

Řekl, že současná absence vojenské moci EU „by vyděsila každého, kdo usiluje být světovým vůdcem.“

Lisabonská smlouva EU z roku 2007 vytvořila Společnou bezpečnostní a obrannou politiku, což znamená zřízení EU společné obranyschopnosti.

Bylo však dosaženo jen malého pokroku směrem k nějaké koherentní bezpečnosti nebo obrany. Místo toho se miliony eur nasypaly do luxusní EU diplomatické služby grandiózně titulované jako Vysoká reprezentace EU pro zahraniční záležitosti a bezpečnost.

Vzhledem k ekonomickému stavu většiny zemí EU je nepravděpodobné, že se teď najde rozpočet pro nějakou nezávislou euro-armádu.

Millon však tvrdí, že to není žádný problém: „Společná evropská obrana nespočívá v první řadě a především na technologickém rozvoji společného arzenálu nebo na vytvoření sdílených standardů, jak se desítky let myslelo, ale spíše na politické vůli intervenovat v širším světě ve jménu vyšších hodnot. To znamená, že za dosažením tohoto se musí jít.“

To je ovšem přístup k obranným výdajům, u kterých je nepravděpodobné, že by „někoho odstrašily“, přinejmenším vůbec ne ruského presidenta Putina. Dokonce i Německo, nejbohatší země EU, které pořád ještě vázne v dluhové krizi, počátkem tohoto měsíce oznámilo, že zkrátí své obranné výdaje na rok 2014 o €400 milionů.

Mezi tím Rusko zvedlo své obranné výdaje na větší podíl svého HDP než Amerika, čímž loni navýšilo své zbrojení reálně o 4,8 procenta na $88 miliard.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podpořte nás zakoupením předplatného nezávislého magazínu AC24 Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: breitbart.com