Zpráva Spojených národů volá po dozoru nad Internetem, a tvrdí, že problémem je nedostatek “mezinárodně dohodnutého aparátu pro uchování dat” zrovna tak jako otevřené Wi-Fi sítě na letištích, v kavárnách a knihovnách. Spojené národy volají po vyšším dozoru nad uživateli Internetu a tvrdí, že to pomůže při vyšetřování a stíhání teroristů. Dnes vydaná 148 stránková zpráva (PDF) nadepsaná „Použití Internetu k teroristickým účelům“ varuje, že teroristé využívají sociálních sítí a dalších sdílených stránek včetně Facebooku, Twitteru, YouTube a Dropboxu, aby šířili „propagandu“.

„Potenciální teroristé využívající pokročilých komunikačních technologií a často zapojují i Internet, aby získali celosvětové posluchačstvo s relativní anonymitou a s nízkými náklady,“ říká Juri Fedotov, výkonný ředitel Úřadu pro drogy a zločiny OSN (UNODC).

Tato zpráva vydaná na konferenci ve Vídni svolaná UNODC dospívá k závěru, že „jeden z hlavních problémů s nimiž se potýkají agentury prosazující zákon, je nedostatek mezinárodně odsouhlaseného aparátu k uchování dat získaných internetovými poskytovateli.“ Evropa už uvedla v platnost povinné zákony o uchování dat nikoliv však USA ani většina dalších národů.

EU a cenzura internetu

Projekt CleanIT: Čeká nás v EU internetová totalita?

V tom se odráží lobbistické úsilí amerického ministerstva spravedlnosti zaměřené na přesvědčení Kongresu, aby vyžadoval od poskytovatelů internetových služeb udržování sledovacích údajů o jejich zákaznících – pro případ, že by se v budoucnu policie do těchto záznamů chtěla podívat. Skupiny na ochranu soukromí už počátkem tohoto roku proti této legislativě, kterou už sněmovní komise schválila, svolali kampaň.

Tato zpráva však naznačuje, že by bylo žádoucí, aby i určité webové stránky – jako služby krátkých zpráva a poskytovatelé hlasových služeb jako Skype  vedly záznamy „o komunikaci přes Internet, jako je třeba vystavování v chatovacích místnostech.“ To jde za hranice v navržené legislativy USA, která se zaměřuje na poskytovatele širokopásmových a bezdrátových připojení, na které by se měla vztahovat.

Další výňatky z přednesené zprávy OSN:

Otevřené Wi-Fi sítě: „Požadovat registraci uživatelů Wi-Fi sítí, čili požadavek kybernetických tváří (cyberface), by poskytl důležitý zdroj dat pro vyšetřování zločinů… Existují jisté pochybnosti o užitečnosti při zaměření se na takováto opatření v internetových kavárnách, když další formy veřejného přístupu k Internetu (např. na letištích, v knihovnách a na veřejných přípojných místech Wi-Fi ) nabízí zločincům (včetně teroristů) stejné příležitosti k přístupu bez regulace.“

Sledování mobilů: „Data o lokalizaci jsou také důležitá, když je použijí vynucovači zákona, aby vyloučili podezřelé z místa činu a ověřili alibi.“

Teroristické videohry: „Video-záznamy násilných činů terorismu nebo videohry vyvinuté teroristickými organizacemi, které simulují teroristické činy a podněcují uživatele k zapojení do herních rolí, kde jednají jako součást virtuálního terorismu.“

Platby společnostem za dozor: „Je tudíž žádoucí, aby vlády poskytovaly jasnou zákonnou základnu pro závazek uvalený na strany ze soukromého sektoru, včetně … toho, jak se vypořádat s náklady k zajištění těchto schopností.“

Dnešní zpráva OSN vznikla ve spolupráci protiteroristických úkolových sil Spojených národů, k nimž patří členové Světové banky, Interpolu, Světové zdravotnické organizace a Mezinárodního měnového fondu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: news.cnet.com

]]>