Nedávno jsme zde měli článek o 100% úspěšné léčbě koronapacientů ve Francii pomocí hydroxychlorochinu. Big Pharma však nemůže připustit, aby pacienti byli léčeni a už vůbec ne vyléčeni účinně a levně, jelikož potřebuje prodávat své zázračné neúčinné Remdesiviry a Kdesicosiviry. (Foto: Youtube)

Metody s tímto lékem se však ujalo již více statečných lékařů ve světě, a mají další úspěchy. (Viz např.  Další lékaři nyní uvádějí, že hydroxychloroquine funguje jen v kombinaci se zinkem.)

Úspěchy má zejména doktor Zelenko v New Yorku, jak se dočtete v článku níže. (Samozřejmě, že hlavní newyorský globalistický pošuk a šiřitel paniky,  guvernér Andrew Cuomo,  mu zakázal činnost. ( Trump však metodu hájí, a objednal 29 miliónů dávek léku pro občany USA …)

V iz též článek o tom, že newyorští vidoucí občané chystají žalobu na Cuoma jako viníka za smrt mnoha lidí. 

Během minulých 3 týdnů jsme s vámi  sdíleli práci dr. Vladimíra Zelenka, certifikovaného praktického lékaře v New Yorku, který léčí pacienty s koronavirem. V posledním článku jsme uvedli, že léčil 700 pacientů s 99,9% úspěchem za použití hydroxychlorochinu. 1 pacient zemřel, avšak ten nedodržel protokol léčby. 

Od té doby  měli i další lékaři úspěch s léčbou koronavirových pacientů pomocí hydroxychlorochinu a sulfátu zinku, jak uvádí zpráva ABC News. 

12 francouzských lékařů  založilo petici, vyzývající francouzského premiéra a ministra zdravotnictví, aby urychleně zajistili dostupnost hydroxychlorochinu ve francouzských nemocničních lékárnách.

Dnes máme další povzbudivé údaje od dr. Zelenka. V hodinovém videu poskytuje dr. Zelenko detailní medicínské vysvětlení, proč funguje jeho léčebná kombinace hydroxychlorochinu, sulfátu zinku a arythromycinu (ne Z-Pak), a proč je pro zabití koronaviru kombinace těchto tří léků nutná. Na rozdíl od konvenční metody přijímání pacientů do nemocnice až v těžkém stavu dr. Zelenko poskytuje léčbu pacientům dříve, než se jejich situace zhorší, takže nemusejí být přijímáni do nemocnice. Jeho léčba je tak efektivní, že již léčil 900 koronavirových pacientů s úspěšností 99,99% (zemřel 1 pacient, který nedodržel protokol). Dr. Zelenko poskytuje léčbu pacientům tak, že žádný z nich nepotřeboval napojení na ventilátor. ¨

Jeho léčba, která stojí 12 dolarů na pacienta, je následující:

  • Hydroxychlorochin 200 mg 2x denně po 5 dní
  • Azithromycin 500 mg 1x denně po 5 dní
  • Sulfát zinku 220 mg 1x denně po 5 dní

otevřeném dopise lékařům celého světa dr. Zelenko řekl:  „Odůvodnění mého plánu léčby je následující: Zkombinoval jsem údaje z Číny a Severní Koreje s nedávnou studií publikovanou ve Francii (viz článek Orgonetu  Léčba koronaviru nalezena) . Víme, že hydroxychlorochin pomáhá zinku vstoupit do buňky. Víme, že zinek zpomaluje replikaci viru v buňce. Pokud jde o použití azithromycinu, předpokládám, že brání sekundární bakteriální infekci. Tyto tři léky jsou známé a obvykle dobře snášeny, tudíž riziko pro pacienta je nízké.“

V tomto novém „must watch“ videu dr. Zelenko dále vysvětluje, jak hydroxychlorochin pomáhá zinku proniknout do buněk. Uvádí, že azithromycin bojuje se sekundární infekcí. Dr. Zelenko je překvapen, že mnozí lékaři pracují s „mentalitou doby míru“. Vyzývá k odvaze a přenastavení mysli.