Spojené státy, Velká Británie a Austrálie založily nové trilaterální bezpečnostní partnerství. Spojené státy a Velká Británie podnítily Austrálii, aby zrušila smlouvu na nákup ponorek od Francie. (Foto: Shutterstock)

Kromě svého hněvu si Francie a Evropská unie hluboce uvědomily, že Spojené státy jsou nedůvěryhodné, a rozzlobeně obvinily Spojené státy z „bodnutí spojenců do zad“.

Ve skutečnosti je mnoho věcí, které ukazují, že se Spojené státy odvrátily od svých spojenců, například celonárodní úsilí o potlačení japonského polovodičového průmyslu; jednostranné odstoupení od íránské jaderné dohody a přešlapování na „červené čáře“ EU; vydírání podílu na vojenské výdaje od spojenců NATO; rychlé stažení z Afghánistánu bez plného projednání se svými spojenci a zanechání nepořádku atd.

Spojené státy nikdy neopustily unilateralismus, za tím je logika „USA na prvním místě“ a pocit nadřazené „dominance“.

Není divu, že se předseda Evropské rady Charles Michel sarkasticky zeptal: „Co znamená, že „USA jsou zpět“? Jsou Spojené státy zpět Spojenými státy? Nebo něčím jiným?“