The Daily Ticker z The z Yahoo Money citujíc vyšetřování Reuters, které odhalilo, že 8,5 bilionu $ – tj. tisíců miliard – peněz daňových poplatník nalitých Kongresem od roku 1996 do Pentagonu, nebylo nikdy zaúčtováno. Čtete dobře. Zatímco republikánští politici spěchají, aby zkrátili stravenky pro 47 milionů Američanů žijících v chudobě – což je největší počet za skoro dvě desetiletí – tak měl republikánských US ministr obrany Chuck Hagel tu drzost si stěžovat, že těch 20 miliard $ v automatickém krácení přídělů do ohromného a tajnůstkářského rozpočtu ministerstva obrany 565,8 miliardy $ je „příliš prudké, příliš hluboké a příliš náhlé,“ když při tom jak Pentagon, tak ministerstvo obrany dohlížely na ohromné podfuky, plýtvání a zneužívání.


Pro všechny, koho to zajímá, hlásí Reuters, že ministerstvo obrany mělo v roce 2012 celkový rozpočet 568,8 miliardy $, tj. více než roční obranné rozpočty 10 dalších největších utrácečů za zbrojení dohromady, včetně Ruska a Číny.

V interview Lindy Woodford zaměstnankyně Účetní služby obranných financí – tj. hlavní účetní agentury Pentagonu – Reuters odhalila, že dotyčná strávila 15 let své kariéry každý měsíc prostým „dopisováním“ falešných čísel do účetní evidence;

[quote align="center" color="#999999"]

„Často byly problémy s čísly, že byla nepřesná. Neměli jsme pro spoustu z nich podrobnosti.“[/quote]

V REÁLNÉM SVĚTĚ by se tomu říkalo OHROMNÝ PODVOD.

Zapojení Woodford do tohoto podfuku to neškrábe ani po povrchu. Zpráva rovněž odhalila, že „jediná kancelář DFAS v Columbus v Ohiu udělala nejméně 1,59 bilionů $ – ano bilionů – chyb, včetně 538 miliard $ v dopsaných číslech ve finanční zprávě Letectva za rok 2009.“

Yahoo Finance uvádí některá další zjištění včetně:

  • Ministerstvo obrany masivně zpětně dopisovalo k více než 500 miliardám $ neauditovaných kontraktů s vnějšími dodavateli. Kolik z těchto peněz bylo zaplaceno za skutečné zboží a služby, není známo.
  • Ministerstvo obrany za posledních 10 let podepsalo kontrakty za dodávky zboží a služeb za více než 3 bilionu $. Kolik z těch peněz bylo vyplýtváno přeplácením dodavatelů, nebo nebylo nikdy utraceno a nikdy vykázány ministerstvu financí, je záhadou.
  • Pentagon využívá standardních provozních postupů k zapisování falešných čísel čili „dopsání“ k zakrytí ztrát nebo chybějících informací v jejich účetnictví, aby mohli ministerstvu financí předložit účetní výkazy o rozpočtu. V roce 2012 hlásil Pentagon 9,22 miliardy těchto dokladovou inventurou nedoložených částek. To je navýšení oproti 7,41 miliardě $ o rok před tím.

[quote align="center" color="#999999"]

  • Vážení a milí čtenáři, podívejte se na nové webové stránky nezávislého časopisu Vědomí
  • [/quote]

    Překlad: Miroslav Pavlíček

    Zdroj: globalresearch.ca