Invaze islámských mužů, kteří se „legitimují“ jako „uprchlíci“, proudí do Německa a usazuje se v něm. (Foto: Wikimedia)

Krmíme je, oblékáme, dáváme jim přístřeší a podporujeme jejich rodiny. Na čem záleží, že nejsou okamžitě zastaveni?

„Náboženství“, které bylo po staletí horší, získává stále větší vliv a stává se existenční hrozbou pro oslabený německý stát. Vezměte na vědomí, že bez našich politických elit nemá řešení.

Byly zde vědomě zahájeny experimentální procesy, které nemůžeme posoudit v jejich konkretizaci ani v jejich dlouhodobých účincích, píše se v článku na webu pi-news.

Kdybyste viděli celé množství mladých mužů ze Středního východu a Afriky najednou, tak byste se vylekali. Ale takhle se takticky rozložili nováčci po celé zemi a čekají.

Nyní se nacházejí v každé vesnici mezi Garmischem a Flensburgem, chtějí, aby se se o ně plně postaralo a také kladou další požadavky.

Mezitím se závazek sebezničení zdá pro mnoho „progresivních“ Němců jako neměnný fakt. Ve vlastní devalvaci jen málo z nich vidí novou ctnost a doufají, že mnoho muslimů náročných na zásobování může smýt ostudu nacistické minulosti.

Jedno je jisté: žádná invazní armáda na Zemi by nedokázala dostat tolik mužů do jediné země v tak krátkém čase. Téměř bez odporu, samozřejmě.

Dokázala to jen sjednocená levice pod Angelou Merkelovou. A má také odvahu prodat tento čin loajálním a hloupým občanům jako obohacení, dokonce jako akt lidství. Měli  by je všechny vzít do Německa. Náročný program, který musí být proveden.

Otázka, proč zbývajících 57 islámských států, z nichž některé jsou neuvěřitelně bohaté, přijímají příliš zřídka a tak málo svých údajně potřebných spoluvěřících. Určitě sofistikovaní muslimští vůdci vědí, že velké množství mladých a věrných věřících je v Evropě dobře distribuováno.

Obzvláště výhodná je pro ně dekadentní slabost levice a stále více bezdětných Němců. Jejich dojemně hloupý světonázor a praktikovaná naivita nezanechávají žádné pochybnosti o skutečném záměru nových občanů.

Robert Habeck  (Strana zelených), který si vždy myslí, že je v této souvislosti obzvláště slušný, to znovu objasňuje s ohledem na jeho nedávné požadavky na další přijetí desítek tisíc „mladých lidí“ uvízlých v Řecku.

Majoritní společnost bez ambicí, ve které mohou být intelektuální deficity kompenzovány ušlechtilým přístupem, přijímá svou budoucí bezvýznamnost ve své vlastní zemi.

S téměř 26 miliony čtverečních kilometrů má jeho 57 států 75krát větší plochu než Německo a stále má 6,5krát více půdy než celá Evropská unie. Pro jejich 1,53 miliardy obyvatel by dokonce 10 milionů uprchlíků představovalo pouze 0,65 procenta z celkového počtu obyvatel.

Ve srovnání s přibližně 20 procenty migrantů v Německu by to byla téměř mizející hodnota. Náboženská homogenita navíc zabraňuje třenicím, která v Evropě vyvolávají pobouření zleva doprava a dokonce i uprostřed.

Zdroj: pz.czpi-news.net