Katolický kněz použil k odsouzení italského ministra vnitra Mattea Salviniho jedna z nejtvrdších dosud použitých slov, kdy věřící ujišťoval, že „máme co dělat s antikristem.“

Otec Alex Zanotelli při kázání v kryptě Svatopetrské baziliky ve Vatikánu v neděli účastníkům bohoslužby řekl, že musí vést odpor vůči nové imigrační politice italské vlády a naléhal na policii, aby praktikovala „občanskou neposlušnost a zablokovala tak deportace lidí zpět do zemí, kde jsou jejich životy v ohrožení.“

Při obětování na této mši přiměl tento páter mladé členstvo kongregace, aby přednesli listy papíru se jmény migrantů, kteří v posledních měsících zahynuli na moři, kdy tvrdil, že „je známo 33 000, kteří během toho zahynuli při ztroskotáních. Bylo by toho dvakrát více, když zahrneme i ty, kteří zemřeli při překračování pouště, abychom viděli, před jakou katastrofou to stojíme.“

Tento páter zjevně zacházel s pravdou se značnou volností, jelikož nedávné zprávy migrační komise Spojených národů (UNHCR) stejně jako Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) naznačují, že počty úmrtí migrantů od zavedení nových italských imigračních politik drasticky poklesly.
Skutečná čísla jsou asi jednou třicetinou čísel, o kterých tento páter mluvil.

Během prvních šesti měsíců roku 2018 byla úmrtí migrantů ve Středomoří vyčíslena na 1 058, tj. méně než polovina z 2 258 úmrtí na moři zaregistrovaná během stejného šestiměsíčního období roku 2017, kdy byla zavedena daleko laxnější migrační politika.

Všechna data zjevně naznačují, že ten Zanotelliho „antikrist“ způsobil záchranu mnoha životů, když migranty odradil od podnikání smrtící cesty přes Středozemní moře.

Otec Alex Zanotelli 10. července 2018 pózuje na náměstí Svatého Petra ve Vatikánu. Zanotelli dnes s dalšími náboženskými společníky zahájil desetidenní protestní hladovku proti imigrační politice Itálie. (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

Přes víkend Salvini zopakoval své přesvědčení, že „budou-li vlády odvádět svoji práci, tak se ten špinavý business s ilegální imigrací zastaví.“

Salvini uvedl, že italská pobřežní stráž úspěšně zachránila životy 40 africkým migrantům, když je zachránila na moři a odvezla je zpět do Libye.
„Když se chce, tak to jde, a já jsem rozhodně pro,“ řekl Salvini, kterému průzkumy ukazují, že je politikem s nejvyšší důvěrou v Itálii.

Ve své nedělní homilii otec Zanotelli vzpomínal, jak se ptal penzionovaného biskupa jihoitalského města Caserta Raffaela Nogara, zda by mohl poskytnout rozhřešení kajícníkovi, který se doznal k podpoře politiky Mattea Salviniho?

Biskup Nogaro podle tohoto pátera mu prý jen pověděl, aby takovému kajícníkovi řekl: „Kristus praví určité věci a Salvini říká pravý opak. Ty se tedy rozhodni, jestli můžeš přistoupit ke svátosti. Jak přijímáme tělo Páně, když šlapeme po jeho živém těle, podléhajíc své slabosti?“

„Existují ale určití křesťané, kteří se chytají každého slova, které vychází ze Salviniho úst,“ řekl tento páter. „Máme před sebou antikrista.“
Ježíš se nepokoušel zachránit se před Křížem tím, že by přistoupil na podmínky kněží z chrámu nebo krále Heroda, či Piláta Pontského, řekl otec Zanotelli.

„Když nevíte, kterou cestou se dát, vyberte si cestu proroctví a ne cestu diplomacie,“ řekl.

Otec Zanotelli už v minulosti vyvolal novinové titulky, když Salviniho prohlásil za „rasistu“, a pronášel poukazy, že žádný skutečný křesťan ho nemůže volit.

Tomuto páterovi se rovněž přisuzuje, že inspiruje papeže Františka, aby promlouval za migranty. „Poděkoval jsem papeži Františkovi za jeho prorocká slova ohledně migrantů,“ řekl tento páter minulý týden, „a zvláště těch na Lampeduse a Lesbu.“

Rovněž poděkoval italským biskupům za kázání, že „cesta k záchraně své vlastní lidskost vede přes obranu každého života počínaje těmi, kteří prchají před válkami, bídou a klimatickou změnou.“

Zdroj: breitbart.com