Společnost Deutsche Bahn 23. března zcela zastavila provoz nákladních vlaků na několik hodin. Důvod: pro provoz nebyl dostatek energie. (Foto: Flickr)

Důvodem bylo oznámení provozovatele trakční sítě DB Energie, že údržbové práce v různých elektrárnách a následná odstávka elektrárny vedly k nedostatku dodávek.

Síť evropských železnic (NEE) jako sdružení nákladních železnic nyní požaduje nezávislé prověření těchto informací. Chce také zapojit Spolkovou agenturu pro sítě, pokud je pravda, že „nákladní doprava byla jednostranně zastavena“.

Je třeba zabránit opakování, požaduje generální ředitel NEE Peter Westenberger: nákladní doprava „není apendixem železničního průmyslu“, ale má systémový význam pro průmyslový národ a zásobování obyvatelstva.

Komentář Williho Hubera:

Přestože je nákladní vlaková doprava systémově důležitá, společnost Deutsche Bahn nenapadlo nic lepšího, než ji minulou středu v celém Německu zastavit. Důvodem je nedostatek energie. DB Energie si dvě třetiny energie potřebné pro provoz železnice vyrábí sama, zbytek nakupuje. Zároveň se hrdě chlubí svými údajnými úspěchy v oblasti ochrany klimatu.

Státní železnice se samozřejmě vždy řídí politickými pokyny – a ty v Německu vycházejí z levicové až radikálně levicové koalice. Již v knize „The Great Reset“ Klause Schwaba se lze dočíst, že v západním světě dojde k omezení nabídky. Plán globalistů může být prosazován prostřednictvím politiky zdánlivě nenápadných špetek a domněle ojedinělých událostí.

Celá německá politika, nejpozději od vyhlášení energetického obratu, směřuje ke zničení kdysi velkého průmyslového státu. I když lze předpokládat nekompetentnost a obyčejnou hloupost některých protagonistů ze zeleného spektra, kteří si myslí, že energetická síť bude nějakým způsobem schopna uchovávat energii skřetů, nesmíme zapomínat, že za vším, co se děje, může být větší plán. Neschopné a slabomyslné politické loutky ve vedení mohou jen pomoci, protože dělají přesně to, co se po nich žádá, bez jakýchkoli argumentů.

Síť evropských železnic nyní požaduje nezávislé vyšetřování událostí, které vedly k zastavení provozu nákladních vlaků. Vzhledem k politickému rozměru je sporné, zdabude takové vyšetřování vůbec zahájeno a zda povede k výsledkům. V tomto případě by bylo pravděpodobnější, že by průmyslová odvětví, která by byla zpožděním postižena, musela podat žalobu. V původním zdůvodnění společnost DB Energie vysvětlila, že ve stejnou dobu docházelo k problémům s údržbou v různých elektrárnách a že toto úzké místo by bylo ještě umocněno neočekávanou odstávkou elektrárny.

Společnost Deutsche Bahn mezitím pokračuje v propagaci „100% zelené elektřiny“ pro jízdy vlakem. Hlavním problémem je, odkud se elektřina nakupuje. Německo se ve velké míře spoléhá na nesmyslné energie, které se sice pro čtenáře novin dobře fotografují, ale v praxi se na poptávce po energii téměř nepodílejí.

Níže uvedený graf (zdroj smard.de) ukazuje, jak jsou – nebo nejsou – složeny dodávky energie v Německu. Fotovoltaika – není divu – přispívá k celkovému množství energie pouze během dne – pokud není zataženo. Podobně je tomu i s nevyčíslitelným podílem větrné energie. Vodní energie je v Německu jako celku téměř bezvýznamným dodavatelem energie. Když se vyskytnou úzká místa kvůli „noci“ a „bezvětří“, musí nastoupit uhelné a plynové elektrárny. V několika dnech sledovaného období již německé elektrárny nebyly schopny zcela pokrýt poptávku po energii. Pak pomohou jen drahé dodávky energie ze zahraničí. Lidé s pochybným intelektem však chtějí tyto elektrárny i jadernou energii zavřít. Nakonec budou lidé v Německu opět sedět v jeskyních a ohřívat se u táboráku.

Zdroj: report24.news