Italský ministr pro rodinu vyzval ke zrušení zákona o nenávistné mluvě poté, co agrese proti černé atletce spustila plošné obviňování Italů z rasismu. (ilustrační foto)

Tento týden byla zraněna žena z Nigérie Daisy Osakue, když na ni vrhl jistý muž vajíčko z projíždějícího vozidla, kterým ji zasáhl do tváře. Podle vlastní výpovědi Osakue si ji ten agresor nejspíš spletl s prostitutkou. Zprávy uvádí, že asi 80 procent všech ženských imigrantek v Itálii se pustilo do prostituce, kdy je to často proti jejich vůli.

Osakue řekla, že ti chlapi „hledali nějakou barevnou holku, protože to je zóna, kde se holky, co šlapou chodník, nachází velmi hojně, a tak si mě vzhledem k té obvyklosti tady spletli v domnění, že jsem jedna z nich, a se uchýlili k tomuto gestu.“

Po této agresi, kterou generální prokurátor nakonec určil jako incident, který neměl rasistickou povahu, se média mainstreamu pustila do obecných povídaček o „rasistické krizi“ v Itálii, kterou spojovala s tou novou populistickou vládou a s jejím úsilím nasadit otěže ilegální imigraci.

„Tyto události z posledních dnů se čím dál více vyjasňují jako zneužívání rasismu jako ideologické zbraně globalistů a jejich lokajů (tj. určitých žurnalistů a komentátorů mainstreamu i určitých partají),“ napsal do facebookového příspěvku v pátek ministr rodiny Lorenzo Fontana. Karta rasismu se zneužívá „aby se přes ni zdvihal prst nad Italským lidem, který je falešně obviňován z každé ohavnosti, aby se u většinového občanstva vyvolal pocit viny za to, koho volili a za to, jak se netolerovatelně nedistancují od rétoriky většinového smýšlení,“ tvrdil.

Pan Fontana vyzval ke zrušení toho Manciova zákona, „který se vybarvil jako předmostí k ideologickému dobytí území určováním norem společnosti zneužívaného globalisty, aby mohli maskovat svůj anti-italský rasismus za anti-fašismu.“

Mancinův zákon zakazuje gesta, akce a slogany údajně spojované s fašistickou ideologií, jejichž účelem je podněcovat násilí a diskriminaci na základě rasy, etnika, náboženství nebo národnosti.

Hra s kartou rasismu, uchýlil se k tvrzení pan Fontana, „znamená pracovat s těkavou a nebezpečnou ideologickou zbraní střiženou k překrucování názorů.“ První stránky všech novin „ukazují prstem na znepokojivou vlnu rasismu, aby sehrály tragickou parodii, při které objeví to, co neexistuje ani v temných zákoutích,“ řekl.

„Jestli dnes nějaký rasismus existuje, tak je to v první řadě ten, který zneužívají média mainstreamu proti Italům,“ řekl. „A k čemu to je? Lidé, kteří nesmýšlí přesně podle předpisu a jsou si vědomí a hrdí na svou vlastní identitu a historii, jsou globalisty zastrašováni, protože takové lidi nelze vykořisťovat.“

Média amerického mainstreamu zareagovala rychlým zlořečením návrhu pana Fontany, kdy Washigton Post tvrdil, že odpůrci fašismu z Druhé světové války vyzvali k okamžitému vyhození pana Fontany.

Post pana Fontanu vylíčil jako člena „krajně pravicové strany Liga,“ která „se potýká s všeobecným pohoršením“ poté, co takto vyzvala ke zrušení „zákona z roku 1993 odsuzujícího rasistické násilí, nenávist a diskriminaci.“

Jak přišli na to, že to pohoršení je „všeobecné“, to neodhalili.

Zdroj: breitbart.com